Core

Μια σημαντική ενότητα για τη διαχείριση των master data

Η ενότητα Core είναι ουσιώδες κομμάτι του Management Information System καθώς περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες που είναι θεμελιώδεις για τις επόμενες ενότητες του Overprint. Περιλαμβάνει τις υποενότητες Master Data και Purchasing μέσω των οποίων εισάγονται οι πρώτες ύλες στην εκτυπωτική ροή εργασιών.

Master Data

Η υποενότητα Master Data σχετίζεται με τη διαχείριση των βασικών στοιχείων που παρέχουν το περιεχόμενο για την επιχείρηση. Είναι το απόλυτα βασικό σύνολο δεδομένων, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει μια επιχειρηματική μονάδα· αυτοί είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι πρώτες ύλες, τα τελικά προϊόντα και οι τεχνικές προδιαγραφές τους, οι επαφές, οι δυνητικοί πελάτες, καθώς και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού.

Πελάτες & Προμηθευτές

Τα δεδομένα των πελατών περιλαμβάνουν τα στοιχεία της εταιρείας, τα πρόσωπα επικοινωνίας, τα στοιχεία τιμολόγησης και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το ERP, κάτι που είναι σημαντικό στις περιπτώσεις που απαιτείται διασύνδεση με ένα ERP. Γίνεται επίσης διαχείριση πολιτικών τιμολόγησης, μπορούν να καταχωρηθούν κατάλογοι τιμών για συγκεκριμένους πελάτες, καθώς και διαφορετικά νομίσματα και ισοτιμίες νομισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα υπολογίσει την τιμολόγηση στο συγκεκριμένο νόμισμα και στο επίπεδο τιμών για να συντάξει τις προσφορές του πελάτη.

Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών που μπορούν να διαχειριστούν στα Master Data του Πελάτη, γεγονός το οποίο εξυπηρετεί τη στρατηγική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες από τις ομάδες πωλήσεων, όπως εξηγείται περαιτέρω στο εργαλείο μας CRM.

Οι προμηθευτές καταχωρούνται με παρόμοιο τρόπο στα Master Data, με τη δυνατότητα να διακρίνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες. Οι προμηθευτές με τις λεπτομερείς πληροφορίες τους καταχωρούνται στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών, των οικονομικών όρων, της μεθόδου αποστολής, των επαφών, των υποκαταστημάτων, των χρόνων παράδοσης και άλλων προσαρμοσμένων πεδίων.

Πρώτες ύλες

Όταν πρόκειται για τις πρώτες ύλες, το σύστημά μας χρησιμοποιεί ξεχωριστές προβολές για κάθε τύπο υλικού – αυτό επιτρέπει σε κάθε ομάδα υλικών να φιλοξενεί διαφορετικές λεπτομέρειες σε κάθε ενότητα. Για παράδειγμα, η προβολή μελανιών και βερνικιών περιέχει πεδία σχετικά με τις συνταγές που δημιουργούν το χρώμα ή με το περιεχόμενό τους (διαλύτης, αλκοόλη, χωρίς ορυκτέλαια κ.λπ.) ενώ τα υποστρώματα καταχωρούνται σε διαφορετική προβολή όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τα διαφορετικά μεγέθη φύλλων/πλάτη ρολού.

Τα υποστρώματα καταχωρούνται ανά ποιότητα, ενώ εμβαθύνοντας ο χρήστης καταχωρεί τον τύπο του υποστρώματος, είτε είναι σε ρολά είτε σε φύλλα, και τις διαστάσεις. Κάθε ποιότητα υποστρώματος θα καταχωρηθεί σε διαφορετικές διαστάσεις, π.χ. πλάτη ρολού ή μεγέθη φύλλων. Στα στοιχεία του υποστρώματος, καταχωρείται η τιμολογιακή πολιτική, ενώ διαφορετικές μονάδες μέτρησης και πολλαπλοί τιμοκατάλογοι είναι δυνατοί. Κάθε διάσταση υποστρώματος παρουσιάζεται λεπτομερώς ως προς την ποσότητα ανά παλέτα και είναι δυνατή η παρακολούθηση κάθε παλέτας μέσω αριθμών LOT, barcodes ή ετικετών RFID.

Μπορούν επίσης να καταχωρηθούν μελάνια και βερνίκια, συμπεριλαμβανομένης της συνταγής για ειδικά χρώματα, πλήρη χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές. Οποιαδήποτε άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, από τις πλάκες CTP, τα κοπτικά καλούπια έως τα υλικά συσκευασίας, μπορούν όλα να καταχωρηθούν και να περιγραφούν όπως απαιτείται. Επιπλέον, η χρήση των υλικών μπορεί να παρακολουθείται, για παράδειγμα, η χρήση των καλουπιών ή των κυλίνδρων βαθυτυπίας, για τον προγραμματισμό της συντήρησής τους ή πότε χρειάζεται να αγοραστούν καινούργια.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού επίσης καταχωρούνται· αυτό αμέσως συμπληρώνει πολλές προδιαγραφές σε κάθε job ticket όπου επιλέγεται το συγκεκριμένο πιεστήριο.

Κατά τη δημιουργία ενός προϊόντος, αυτό έχει σχεδιαστεί μοναδικά για κάθε πελάτη και αποτελεί την Τεχνική Προδιαγραφή Προϊόντος. Μέσα στο προϊόν ορίζονται όλες οι διαδικασίες παραγωγής και επιλέγεται όλος ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί.

Προσαρμοσμένα πεδία

Μια σημαντική λειτουργία στο Overprint MIS όσον αφορά στη διαχείριση δεδομένων είναι η δυνατότητα προσθήκης προσαρμοσμένων πεδίων. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει συγκεκριμένες πληροφορίες που δεν αποτελούν μέρος των προεπιλεγμένων πληροφοριών που είναι διαθέσιμες από το σύστημα. Αυτό επιτρέπει την προσθήκη πεδίων όπου ο χρήστης ορίζει τον τύπο της πληροφορίας, δηλαδή εάν είναι κείμενο ή αριθμητικό πεδίο, ημερομηνία κλπ., και παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για τη διαχείριση δεδομένων.

Purchasing

Η δημιουργία μιας παραγγελίας αγοράς σε μερικά εύκολα βήματα, επιλέγοντας τον προμηθευτή και τα υλικά, θα δημιουργήσει μια απαίτηση παραγγελίας αγοράς που μπορεί να διανεμηθεί απευθείας στον προμηθευτή χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πρότυπο ενός εγγράφου pdf ή ένα email, ανάλογα με την προτιμώμενη ροή εργασίας.

Αυτή η συναλλαγή θα συμπληρώσει πολλά πεδία στη διαχείριση αποθεμάτων, δηλαδή τις αναμενόμενες ποσότητες κάθε υλικού, λειτουργικότητα που επιτρέπει την αποτελεσματική Διαχείριση Υλικών. Υπάρχει επίσης η επιλογή προσθήκης ροών έγκρισης, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον χρήστη, τον υλικό, τον προμηθευτή κλπ.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετοί προμηθευτές ανά προϊόν, καθώς και διαφορετικοί τιμοκατάλογοι που μπορεί να κλιμακώνονται, ανάλογα με τις παραγγελθείσες ποσότητες. Επιπλέον, καθώς τα προϊόντα μπορούν να περιέχουν διαφορετικές μονάδες μέτρησης, το σύστημα θα κάνει αμέσως μετατροπή της τιμής ανάλογα με το αν τα υλικά θα παραγγελθούν σε φύλλα, κιλά, τετραγωνικά μέτρα κ.λπ. Αυτή η μετατροπή είναι άμεσα διαθέσιμη κατά τη δημιουργία της παραγγελίας αγοράς.