Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη

Βοηθώντας την επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του, οποιοδήποτε σύστημα λογισμικού απαιτεί συντήρηση και υποστήριξη. Από την ημέρα που το σύστημα MIS θα ξεκινήσει να λειτουργεί, θα αντιμετωπίσετε την ανάγκη για υποστήριξη, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

Η Bel έχει εις βάθος γνώση της συντήρησης του συστήματος και της τεχνικής υποστήριξης, καθώς διατηρούμε με επιτυχία πολλές μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας. Σας βοηθάμε να λειτουργείτε την επιχείρησή σας ομαλά και διασφαλίζουμε ότι το Overprint σύστημα σας είναι bugfree με ενημερωμένες λειτουργίες.

Οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης παρέχονται στο πλαίσιο ετήσιων συμβάσεων συντήρησης, διασφαλίζοντας τη συνεχή απόδοση του συστήματός σας σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και τις επιχειρηματικές σας απαιτήσεις. Η παροχή υπηρεσιών μπορεί επίσης να παρέχεται κατόπιν αιτήματος (time & material) εάν προτιμάται, ωστόσο δεν συμβουλεύουμε ιδιαίτερα αυτό το μοντέλο υπηρεσίας.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη χρηστών - helpdesk
Συντήρηση συστήματος, αντιμετώπιση προβλημάτων, bug fixes, patches, αντίγραφα ασφαλείας
Νέες εκδόσεις λογισμικού που περιλαμβάνουν όλες τις νέες λειτουργίες για τις αδειοδοτημένες ενότητες
Αναβαθμίσεις εφαρμογών, ενσωμάτωση νέων λειτουργιών
Change Requests
Μετάβαση προϊόντος σε άλλη πλατφόρμα

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την υποστήριξη χρηστών – helpdesk μέσω CRM customer service ticketing (διαθέσιμο σε υπάρχοντες πελάτες), μέσω email στο hd.overprint@bel.gr και τηλεφωνικά στο +30 210 6892500.

Μάθετε για τα συμβόλαια συντήρησης