Sales

Περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ροή εργασιών των πωλήσεων

Η ενότητα Sales σας επιτρέπει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους δυνητικούς και τους υφιστάμενους πελάτες σας ενισχύοντας τις σχέσεις σας ξεκινώντας από τα leads μέσα σε ένα εύχρηστο και ειδικά σχεδιασμένο για τον κλάδο σύστημα διαχείρισης. Αποτελείται από μια ολοκληρωμένη ροή εργασιών των πωλήσεων από το CRM έως την παραγγελία.

 

Οι κύριες λειτουργίες της ενότητας Sales περιλαμβάνουν:

Διαχείριση πελατών και επαφών μέσω του εργαλείου CRM
Διαχείριση και συνεργασία ομάδων πωλήσεων
Εκτίμηση βιομηχανικού κόστους βάσει χρόνου
Εκτίμηση κόστους βάσει δραστηριότητας
Άμεση δημιουργία προσφορών αυτοματοποιημένα μέσω προτύπων
Αυτοματοποιημένες δεσμεύσεις υλικών
Εξωτερικές και εσωτερικές ειδοποιήσεις

CRM

Το Customer Relationship Management είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για να ανεβάσετε τον πήχη στην οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και πίστης με τους πελάτες σας. Στις μέρες μας είναι σημαντική όχι μόνο η διατήρηση, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, βελτιώνοντας έτσι τις σχέσεις με τους πελάτες.

Η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του λογισμικού CRM, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε αποτελεσματικά τη στρατηγική και την προσφορά των πωλήσεών σας, να βελτιώσετε τις σχέσεις με τους πελάτες σας και να αυξήσετε τον όγκο των πωλήσεων, το επίπεδο και την προέλευση των εσόδων σας.

Διαχείριση στοιχείων πελατών

Τα στοιχεία που διαχειρίζονται στην ενότητα CRM επιτρέπουν στο τμήμα πωλήσεων να διατηρεί και να βελτιώνει τις σχέσεις με τους πελάτες. Όλοι οι δυνητικοί πελάτες μπορούν να προστεθούν στο σύστημα CRM προκειμένου στη συνέχεια να προετοιμαστεί μια προσφορά που ταιριάζει στις ανάγκες τους. Μόλις η προσφορά μετατραπεί σε παραγγελία, ο δυνητικός πελάτης μετατρέπεται αυτόματα σε πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το ιστορικό των δραστηριοτήτων των πελατών σας και τα στατιστικά στοιχεία μετατροπής των δυνητικών πελατών για περαιτέρω αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, μπορείτε να παρακολουθείτε τους πελάτες σας από το πρώτο αίτημα προσφοράς μέχρι την παράδοση του προϊόντος.

Επιπλέον, μπορείτε να καταγράψετε και να παρακολουθήσετε τα στοιχεία διαχείρισης και χρέωσης των πελατών σας, να προσθέσετε τις προτιμήσεις των πελατών που σχετίζονται με την παραγωγή και τις παραδόσεις προϊόντων. Αυτό παρέχει τη διαβεβαίωση ότι δεν θα βασίζεστε στους υπαλλήλους σας για να θυμούνται για παράδειγμα πώς πρέπει να ετοιμάζεται μία παρτίδα ή να συσκευάζεται κάθε παραγγελία πελάτη.

Μια άλλη σημαντική πληροφορία που μπορεί να προστεθεί στα δεδομένα του πελάτη είναι τα κριτήρια αξιολόγησης για διατήρηση. Εάν ένας πελάτης δίνει βαρύτητα στις ολοκληρωμένες και όχι στις τμηματικές παραδόσεις, είναι σημαντικό να σημειώσετε αυτές τις πληροφορίες πριν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε την παραγγελία του. Έτσι, μπορείτε να αξιολογείτε συνεχώς τις εσωτερικές διαδικασίες πωλήσεων και να παρακολουθείτε ολόκληρο τον κύκλο πωλήσεων, με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών.

Η σημασία της εκτεταμένης διαχείρισης δεδομένων είναι ότι επιτρέπει στις ομάδες πωλήσεων να εξάγουν σημαντικές πληροφορίες και λίστες πελατών, δηλαδή με συγκεκριμένα κριτήρια προτίμησης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου απαιτείται για τη δημιουργία CRM marketing campaigns.

Με έμφαση στη λειτουργικότητα

Μέσω των πληροφοριών που συλλέγονται από τα εργαλεία του CRM σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που συλλέγονται από τις άλλες ενότητες του Overprint MIS, μπορείτε να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε reports και dashboards (συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων όπως χρονικές περίοδοι, χρόνοι παραγωγής, τύπος προϊόντος, ποσότητες παραγγελιών κλπ.) , μέσω των οποίων θα ενισχύσετε τη λήψη αποφάσεων και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής σας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παραδοτέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μέσα στο ενσωματωμένο ημερολόγιο εργασιών, η ομάδα πωλήσεων μπορεί να οργανώσει τις εργασίες και το ημερήσιο πρόγραμμα σύμφωνα με τις επιχειρηματικές προτεραιότητες. Επιπλέον, μπορείτε να διαχειριστείτε τους πόρους της ομάδας πωλήσεων, να αναθέσετε εργασίες όπως η προετοιμασία προσφοράς, η οργάνωση συνάντησης πελατών, η αποστολή δειγμάτων, η προσθήκη επαναλαμβανόμενων events, η σημείωση σημαντικών προθεσμιών κλπ.

Μπορούν να προστεθούν εκτενή δεδομένα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών, τα οποία παρέχουν έξυπνες επιλογές λειτουργικότητας. Για παράδειγμα, η απεικόνιση των σημείων των διαφορετικών τοποθεσιών πελατών σε έναν χάρτη, λειτουργικότητα που αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματική σε περιπτώσεις όπου μια παραγγελία πελάτη ανατίθεται από τα κεντρικά και απαιτείται μερική παράδοση παραγγελιών σε τοπικά υποκαταστήματα που βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες όπου δραστηριοποιείται ένας οργανισμός. Η απεικόνιση αυτών των υποκαταστημάτων σε χάρτη, ενισχύει τη διαδικασία logistics και βελτιστοποιεί την οργάνωση των παραδόσεων.

Cost Estimation

Ειδικά για τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας

Η εκτίμηση κόστους για προϊόντα που παράγονται χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο εκτύπωσης ποικίλλει, επομένως πρέπει να πραγματοποιηθούν διαφορετικές διαδικασίες εκτίμησης κόστους. Οι διαφορετικές διεργασίες συμβαίνουν στην ίδια ενότητα Cost Estimation, σύμφωνα με την επιλογή του τύπου προϊόντος από το χρήστη. Αυτό παρέχει το πλεονέκτημα ότι ο χρήστης μπορεί να επωφεληθεί χρησιμοποιώντας το ίδιο περιβάλλον σε όλες τις εφαρμογές εκτύπωσης, ενώ ταυτόχρονα κάθε εκτίμηση κόστους λειτουργεί ειδικά για τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ο πυρήνας του συστήματος MIS

Η ενότητα Cost Estimation είναι ο πυρήνας του συστήματος MIS, η οποία συλλέγει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές μέσα από το σύστημα, δηλαδή τα Master Data, τις προδιαγραφές εργασίας, την ενότητα Warehouse και τον εξοπλισμό. Μέσω αυτής, δημιουργείται ένα λεπτομερές έγγραφο ανάλυσης εργασίας που συνδυάζει πολλαπλές παραμέτρους και κέντρα κόστους όπως υλικά, μοντάζ, διαδικασίες παραγωγής και χειρωνακτικές εργασίες, ειδικούς τιμοκαταλόγους πελατών κλπ.

Η κοστολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, ώστε να διευκολυνθεί η εκτίμηση του βιομηχανικού κόστους βάσει χρόνου ή η εκτίμηση κόστους βάσει δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατοί πολλαπλοί τιμοκατάλογοι, στους οποίους κάθε εξοπλισμός μπορεί να έχει διαφορετική τιμή κόστους ανά ώρα, κάθε προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική τιμή ανά παραγγελθείσα ποσότητα ή προμηθευτή κλπ.

Πως λειτουργεί η λεπτομερής ανάλυση κόστους

Το σύστημα θα εκτιμήσει το κόστος των υλικών και των υπηρεσιών καθώς και τους χρόνους προετοιμασίας/παραγωγής που απαιτούνται για την παραγωγή κάθε προϊόντος που χρειάζεται να προσφερθεί σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη. Όλα τα σταθερά και μεταβλητά κόστη λαμβάνονται υπόψη και υπολογίζονται βάσει των κριτηρίων της εργασίας. Επιπλέον, θα υπολογιστούν περαιτέρω πληροφορίες, όπως η εκτιμώμενη φύρα, η διαθεσιμότητα πόρων σε εξοπλισμό και χειριστές.

Η λεπτομερής ανάλυση κόστους γίνεται από προεπιλογή σε διαφορετικά πλήθη ποσοτήτων, καθώς συγκεκριμένα ένα προϊόν ετικέτας μπορεί να προσφέρεται διαφορετικά όταν οι ποσότητες ποικίλλουν, π.χ. για 100.000, 500.000 ή 2.000.000 τεμάχια. Η ενότητα Cost Estimation παρέχει έναν συγκριτικό πίνακα για κάθε προϊόν, που απεικονίζει τη λεπτομερή ανάλυση κόστους σε διαφορετικές ποσότητες, και επιπλέον, παρέχει μια πρόταση παραγωγής που θα παρέχει τον υπολογισμό της βέλτιστης και οικονομικά αποδοτικής μεθόδου παραγωγής. Αυτό το χαρακτηριστικό εκτιμάται ιδιαίτερα όταν τόσο η συμβατική όσο και η ψηφιακή εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μιας ετικέτας.

Έλεγχος του πραγματικού κόστους παραγωγής

Έχοντας υπολογίσει, προσφέρει και παράγει μια παραγγελία εργασίας, μένει να επιβεβαιωθεί το εκτιμώμενο κόστος υπολογίζοντας το πραγματικό παραγόμενο κόστος. Αυτό γίνεται εύκολα δυνατό μέσω διαφορετικών καναλιών στο Overprint MIS. Το πραγματικό κόστος παραγωγής μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά ανά job ticket ή σε ένα συνολικό report παραγωγής στην ενότητα Business Intelligence & Reporting.

Σε κάθε job ticket, μετά το τέλος της παραγωγής, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο report ανάλυσης κόστους παραγωγής. Αυτό παρέχει λεπτομερή ανάλυση κόστους του εκτιμώμενου και του πραγματικού κόστους παραγωγής, επιτρέποντας τη σύγκριση σε προβολή πίνακα ή σε γραφήματα bar charts. Αυτή η προβολή παρέχει ξεχωριστά το κόστος υπηρεσιών, το κόστος υλικών, το κόστος εργασίας, το κόστος εξωτερικών αναθέσεων και το κόστος εξοπλισμού το καθένα λεπτομερώς για κάθε μεμονωμένη εργασία που περιλαμβάνει. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται στην κατανάλωση υλικών και τη διάρκεια κάθε μεμονωμένης εργασίας.

Machine Learning στην ενότητα Cost Estimation

Όταν δημιουργείται μια παραγγελία, το Job Ticket που περιέχει όλες τις προδιαγραφές για την παραγωγή ενός προϊόντος τροφοδοτεί το μηχανισμό Machine Learning. Ο μηχανισμός ML υπολογίζει με τη σειρά του όλα τα ιστορικά δεδομένα για κάθε προδιαγραφή, υλικό και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και παρέχει μια πρόβλεψη για τους χρόνους προετοιμασίας και παραγωγής, την ποσότητα της φύρας κλπ. Αυτό τροφοδοτεί το μηχανισμό Cost Estimation κάνοντας τη διαδικασία εκτίμησης κόστους πολύ πιο ακριβής από ό,τι θα είχε υπολογιστεί με απλή θεωρητική πρόβλεψη. Η πιο περίπλοκη θεωρητική πρόβλεψη δεν θα είναι ποτέ τόσο ακριβής όσο η πρόβλεψη που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα.

 

Quotations

Έχοντας συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες στο λεπτομερές έγγραφο ανάλυσης εργασίας, το σύστημα θα παράγει μια λεπτομερή ανάλυση κόστους και μια προσφορά πελάτη.

Ενώ περιγράφεται το τελικό προϊόν, υπολογίζεται το κόστος και έχοντας καταχωρήσει το επιθυμητό περιθώριο κέρδους, υπολογίζεται επίσης η τιμή πώλησης για να τροφοδοτήσει την προσφορά. Τα περιθώρια ανά ομάδα ειδών μπορούν είτε να οριστούν στα δεδομένα πελατών είτε να προστεθούν σε κάθε υπολογιζόμενο στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εισαγάγετε ξεχωριστά ποσοστά περιθωρίων κέρδους για το υπολογισμένο κόστος των χρόνων προετοιμασίας, των υποστρωμάτων, των μελανιών, των υπηρεσιών τρίτων κλπ.

Μια προσφορά πελάτη δημιουργείται σύμφωνα με ένα τυποποιημένο πρότυπο της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται μία φορά στην αρχή της διαμόρφωσης του συστήματος και χρησιμοποιείται κάθε φορά που αποστέλλεται μια προσφορά σε έναν πελάτη. Αυτό παρέχει γρήγορη παραγωγή της προσφοράς, ομοιόμορφη εικόνα brand και εταιρείας σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο πελατών και περιλαμβάνει τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας που ισχύουν για όλους τους πελάτες.

Οι αναθεωρήσεις των διαφορετικών προσφορών διατηρούνται στο σύστημα. Μπορούν να προετοιμαστούν ροές εργασιών έγκρισης εσωτερικά καθώς και ροές εργασιών για την αποστολή της προσφοράς στον πελάτη.

Orders

Οι παραγγελίες μετατρέπονται αυτόματα ξεκινώντας από τις προδιαγραφές του προϊόντος χρησιμοποιώντας το ίδιο σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της προσφοράς στον πελάτη. Εκτός από τις προδιαγραφές του προϊόντος, η παραγγελία περιέχει τις ποσότητες, τις τιμές, τις λεπτομέρειες παράδοσης και τον υπολογισμό του χρόνου και του υλικού που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας σε κάθε φάση παραγωγής από την εκτύπωση μέχρι το φινίρισμα και τη συσκευασία. Οι παραγγελίες μπορούν να εμφανίζονται σε μια προβολή πίνακα ενεργοποιώντας τα φίλτρα που επιλέγονται βάσει κριτηρίων προτίμησης χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων για κάθε καθορισμένη διαδικασία παραγωγής.

Διαχείριση πολλαπλών παραγγελιών

Μια παραγγελία μπορεί να ανατεθεί ως μέρος ενός έργου, το οποίο είναι ένα μεγαλύτερο σύνολο παραγγελιών προϊόντων που έχει υποβάλει ο πελάτης. Μια ξεχωριστή ενότητα διαχείρισης έργου έχει σχεδιαστεί παρόμοια με την ενότητα διαχείρισης παραγγελιών. Μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλές παραγγελίες με την προϋπόθεση ότι προέρχονται από τον ίδιο πελάτη και ότι υπάρχει ένα έργο που έχει ανατεθεί.

Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία πωλήσεων

Οι υποενότητες CRM και Order μαζί αποτελούν μια σειρά βημάτων που ακολουθεί η ομάδα πωλήσεων από ένα αρχικό στάδιο lead σε έναν κλεισμένο πελάτη. Οι εκπρόσωποι πωλήσεων μπορούν να παρακολουθούν τις παραγγελίες των πελατών τους, δημιουργώντας προσαρμοσμένες προβολές βάσει κριτηρίων φιλτραρίσματος κατά προτίμηση.

Οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται, παραδίδονται και τιμολογούνται μέσω ξεχωριστών οθονών που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε λειτουργία. Στη ροή εργασιών της παραγγελίας είναι από προεπιλογή ενεργοποιημένες πολλές επικυρώσεις, για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων σε όλη τη διαδικασία. Για παράδειγμα, ένας χρήστης δεν μπορεί να επεξεργαστεί μια παραγγελία σε περίπτωση που η κατάστασή της είναι “σε εξέλιξη”.

Όταν καταχωρηθεί μια παραγγελία πώλησης και προστεθούν τα προϊόντα στην παραγγελία, το σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα μία δέσμευση αυτών των υλικών, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δεσμεύσεις υλικών παρέχουν εύκολα πληροφορίες συγκρινόμενες με την αναμενόμενη ποσότητα υλικών, σχετικά με την παραγωγή ή εκτός παραγωγής, πόση ποσότητα εξακολουθεί να απαιτείται για να παραχθεί ή να αγοραστεί.

Οι τυπικές προβολές εμφανίζουν τις εκκρεμείς παραδόσεις, το ιστορικό παραδόσεων, τα packing lists και τις εκκρεμείς παραδόσεις παραγγελιών για να επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγγελιών πωλήσεων.

Ροή εργασιών παραγγελίας

Η ροή εργασιών στην επεξεργασία της παραγγελίας περιλαμβάνει επικυρώσεις, οι οποίες απαιτούν την εκπλήρωση συγκεκριμένων απαιτήσεων για την περαιτέρω επεξεργασία μιας παραγγελίας, και εγκρίσεις, οι οποίες ορίζονται για συγκεκριμένες λειτουργίες σε συνδυασμό με τα δικαιώματα χρήστη. Για παράδειγμα, το οικονομικό τμήμα μπορεί να χρειαστεί να εγκρίνει μια παραγγελία προτού αυτή ανατεθεί στον προγραμματισμό παραγωγής – σε περίπτωση υπερήμερων οφειλών των πελατών.

Μπορούν να οριστούν ειδοποιήσεις, οι οποίες θα ενημερώνουν τους χρήστες όταν μια παραγγελία έχει οριστεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ώστε να επιτρέπεται η έγκαιρη παρακολούθηση των παραγγελιών. Πολλές ειδοποιήσεις μπορεί να οριστούν σε διαφορετικά βήματα της ροής εργασίας της παραγγελίας – για παράδειγμα, μπορούν να σταλούν ευχαριστήρια email σε πελάτες με οδηγίες σύνδεσης στο job portal όταν η παραγγελία ανατίθεται στον προγραμματισμό παραγωγής ή όταν μια κατάσταση παραγγελίας αλλάζει σε «έτοιμη για αποστολή» ένα email μπορεί να ενημερώσει τους πελάτες για την κατάσταση της παραγγελίας.

Εξερευνήστε το προϊόν

Κλείστε ένα προσωποποιημένο demo