Διασύνδεση με άλλα συστήματα

Εξασφαλίζοντας στιβαρότητα και ευελιξία

Μέσα σε μια ροή εργασιών παραγωγής, το Overprint MIS λειτουργεί ως η ραχοκοκαλιά των λειτουργιών ενός οργανισμού. Προκειμένου να εξορθολογιστούν αποτελεσματικά όλες οι άλλες λειτουργίες, άλλα εξειδικευμένα συστήματα λογισμικού πρέπει να διασυνδεθούν και να συνδυαστούν με το Overprint MIS για να επιτρέψουν ολοκληρωμένες λύσεις.

Το Overprint έχει αναπτυχθεί ως τεχνολογία ανοιχτής αρχιτεκτονικής, ενώ η ομάδα προγραμματιστών της bel εργάζεται εγγενώς χρησιμοποιώντας agile μεθοδολογία. Και οι δύο παράγοντες παρέχουν στιβαρότητα και ευελιξία και ενισχύουν την ικανότητά μας να διασυνδέουμε το Overprint με άλλες εφαρμογές, δεδομένα, αρχεία και επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Διασύνδεση πέρα από το πιεστήριο

Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα πριν ή μετά την παραγωγή εκτύπωσης συχνά παραμελούνται κατά την υλοποίηση στο MIS μιας ροής εργασιών παραγωγής. Η παροχή μιας ολοκληρωμένης ενοποιημένης ροής εργασίας, η οποία περιλαμβάνει άτομα και εξοπλισμό προεκτύπωσης, εκτύπωσης και φινιρίσματος, επιτρέπει τη συνολική απόδοση της παραγωγής και τον αυτοματισμό των διαδικασιών.

Η ευκολία στην ανταλλαγή πληροφοριών κάνει τα τμήματα να συνεργάζονται πιο στενά, επιτρέπει στους υπαλλήλους να εστιάζουν σε πιο παραγωγικές εργασίες, δημιουργεί μια αποτελεσματική διαδικασία ολοκληρωμένης παραγωγής που έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο κόστος, αυξημένες δυνατότητες εξυπηρέτησης πελατών, επιτάχυνση του χρόνου παράδοσης και βελτίωση της κερδοφορίας.

Διασύνδεση με customer-facing συστήματα

Ένα άλλο βήμα πιο κοντά σε μια ολοκληρωμένη ροή εργασιών παραγωγής είναι η προσθήκη customer-facing συστημάτων, όπως πλατφόρμες web-to-print, μεταφόρτωσης αρχείων ή οποιαδήποτε άλλη προσαρμοσμένη διαδικτυακή πύλη.

Η διασύνδεση με το Overprint MIS επιτρέπει στους πελάτες να βλέπουν τις παραγγελίες τους και την άμεση πρόσβαση σε ενημερώσεις της κατάστασης των παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο. Οι παραγγελίες δημιουργούνται αμέσως στο MIS μέσω ρύθμισης των ροών εργασίας και παραμέτρων επικύρωσης, όπου χρειάζονται. Επιπλέον, η άμεση πρόσβαση του πελάτη επιτρέπει τη γρήγορη έγκριση της προσφοράς και του δοκιμίου, εξαλείφοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενδιάμεσους τρόπους επικοινωνίας ή τυχόν ασάφειες που οφείλονται σε εσφαλμένη επικοινωνία.

Διασύνδεση με συστήματα ERP

Η απρόσκοπτη διασύνδεση της λύσης μας MIS με συστήματα ERP, διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων, αυτοματοποιώντας πλήθος διαδικασιών και μειώνοντας τον χρόνο εισαγωγής δεδομένων καθώς και την πιθανότητα σφαλμάτων. Η ακριβής καταγραφή δεδομένων που προέρχεται από το MIS παρέχει σωστή τιμολόγηση, κοστολόγηση και οικονομική διαχείριση στο σύστημα ERP σύμφωνα με την τοπική λογιστική νομοθεσία. Έτσι, η εκτέλεση εργασιών και η λειτουργική συνέργεια διατηρούνται μέσα στον επιχειρηματικό οργανισμό.

Συγκεκριμένα, οι υποενότητες CRM και Cost Estimation παρέχουν πολύτιμα δεδομένα που διευκολύνουν την τιμολόγηση και τις απαιτήσεις πληρωμών. Η ενότητα Job order management επιτρέπει την ακριβή πρόβλεψη των επιπέδων αποθέματος υλικών, μειώνοντας την υπερφόρτωση του αποθέματος και βελτιώνοντας τον προγραμματισμό των ταμειακών ροών. Με τη διασύνδεση των ενοτήτων Production Monitoring & Materials Management, είναι δυνατή η καλύτερη διαχείριση μείωσης της φύρας και του ισολογισμού των πρώτων υλών και ημιέτοιμων προϊόντων.

Μάθετε περισσότερα για τις διασυνδέσεις

Μιλήστε με τους ειδικούς μας