Business Intelligence & Reporting

Εγγυάται ότι η εκτυπωτική σας επιχείρηση βασίζεται σε δεδομένα

Μια πλήρης ενότητα Business Intelligence και Reporting που συλλέγει δεδομένα από όλες τις διαδικασίες παραγωγής της μονάδας εκτύπωσης, παρέχοντας πληροφορίες, στατιστικά και προκαθορισμένους δείκτες KPI που διευκολύνουν τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες και αποφάσεις.

 

Η ενότητα Business Intelligence & Reporting παρέχει άμεσα οφέλη ως εξής:

Dashboards και KPI που παρέχουν συνολική απεικόνιση με μια ματιά
Στατιστικά και αναφορές που εκτείνονται σε όλα τα τμήματα, γεγονός που εξοικονομεί χρόνο και πόρους
Ανάλυση παραγωγικότητας και κερδοφορίας που βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων
Επικαιροποιημένη αξιολόγηση επιχειρηματικής απόδοσης

Reports

Χρησιμοποιούμε reports για να εμφανίσουμε μια λίστα εγγραφών που πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί. Τα reports παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόδοση ενός τμήματος και επιτρέπουν την ανάλυση και την αιτιολόγηση μετρήσεων (όπως μετρήσεις πωλήσεων ή παραγωγής) και την παρουσίαση στατιστικών για ανάλυση δεδομένων.

Τα reports μπορεί να έχουν πολλές σελίδες, συνήθως περιέχουν πίνακες και γραφήματα και απαιτούν από τον χρήστη να περιηγείται στις σελίδες και να επιλέγει τα γραφήματα για να εμβαθύνει και να βλέπει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι πίνακες που δημιουργούνται από τα reports μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέρος των dashboards, που θα εξηγηθούν παρακάτω.

Report Designer

Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό προσαρμοσμένων reports που ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες δεν παρέχονται από τα υπάρχοντα διαθέσιμα reports. Ξεκινώντας, επιλέγεται ο τύπος report, είτε πίνακα, cross tab ή κάποιο άλλο πρότυπο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τύπο της πηγής δεδομένων που θα είναι είτε μια βάση δεδομένων, ένα αρχείο excel, ένα entity framework, ένα object, κλπ.

Τα υπολογισμένα πεδία και οι παράμετροι μπορούν να προστεθούν σε μια επιλεγμένη ενότητα του report. Στα υπολογισμένα πεδία, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων που υπολογίζονται χρησιμοποιώντας πρωτεύοντα δεδομένα από την πηγή. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης συναρτήσεων εντός των επιλεγμένων πεδίων, όπως summary, average, ή count.

Στο σχεδιασμό γραφημάτων, υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαγραμμάτων bar, pivot grids, gauge charts, sparklines, ή histograms, τα οποία μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με το περιεχόμενο των πληροφοριών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν δυναμικά πεδία και scripts σε ενότητες όπως απαιτείται στο report.

Σχεδιασμός διάταξης πολλών σελίδων, μορφοποίηση σελίδων με πεδία όπου ο χρήστης μπορεί να προσθέσει κείμενο, πίνακες, αντικείμενα ετικετών, κλπ. Υπάρχουν πολλές επιλογές μορφοποίησης καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας συλλογών στυλ για πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές απαιτήσεις reports εντός του οργανισμού.

Dashboards

Τα dashboards χρησιμοποιούνται ως μια ισχυρή οπτική αναπαράσταση βασικών μετρήσεων/βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) και ως μέσο γρήγορης ανάδειξης των συνολικών τάσεων στην εταιρεία. Τα dashboards συνήθως περιέχουν απεικονίσεις γραφημάτων που παρέχουν ένα στιγμιότυπο πληροφοριών high-level με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Αυτά συνήθως παρουσιάζονται στη διοίκηση της εταιρείας και απεικονίζουν την απόδοση της εταιρείας ή ενός τμήματος βοηθώντας στη λήψη ηγετικών αποφάσεων.

Εν τω μεταξύ, στην ίδια προβολή, οι πίνακες των reports μπορούν επίσης να είναι διαθέσιμοι στους managers για να εμβαθύνουν στην αξιολόγηση πιο λεπτομερών πληροφοριών. Ένα report μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ή σε πολλά dashboards, ανάλογα με τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Dashboard Designer

Η ενότητα Business Intelligence περιλαμβάνει ενσωματωμένα dashboards άμεσα διαθέσιμα στον χρήστη, τα οποία περιλαμβάνουν τους πιο ουσιαστικούς, κοινώς χρησιμοποιούμενους υπολογισμούς. Χρησιμοποιώντας αυτά τα dashboards, οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν πληροφορίες με βάση την επιλογή των χρονικών περιόδων, τη γεωγραφική περιοχή και άλλα φίλτρα πελατών.

Επιπλέον, ένα χρήστης Overprint του Dashboard Designer μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του dashboards, τα οποία επιτρέπουν την προσαρμογή και το φιλτράρισμα των δεδομένων σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Κάθε χρήστης μπορεί να ορίσει τους δικούς του υπολογισμούς και γραφικές αναπαραστάσεις, είτε με πίνακες pivot, γραφήματα απόδοσης gauge, sparklines ή ιστογράμματα.

Προκαθορισμένα Αναλυτικά στοιχεία

Υπάρχουν πολλά ενσωματωμένα reports στην ενότητα Business Intelligence and Reporting, τα οποία παρέχουν προκαθορισμένα αναλυτικά στοιχεία μόλις υπάρχουν αρκετές καταγραφές δεδομένων που να επιτρέπουν την ακριβή ανάλυση των δεδομένων. Αυτά περιστρέφονται γύρω από τρεις κύριες κατηγορίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για κάθε εκτυπωτική εταιρεία:

 • Ανάλυση Εσόδων
 • Αποδοτικότητα Παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση Αποθήκης

Η παροχή αυτού του προκαθορισμένου συνόλου reports και dashboards ενδυναμώνει την αξιολόγηση στατιστικών μεταξύ των τμημάτων, ενώ βοηθά στην αύξηση της κερδοφορίας, στην ανάλυση της παραγωγικότητας και στη διαχείριση της επιχειρηματικής απόδοσης.

Ανάλυση Εσόδων

Τα reports & dashboards ανάλυσης εσόδων παρέχουν μια άποψη σχετικά με το έσοδο που δημιουργείται από τις πωλήσεις των προϊόντων σας με την πάροδο του χρόνου. Παρέχουν τη βάση για τη σύγκριση της απόδοσης των εσόδων μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων και προϊόντων. Επιπλέον, βοηθούν στον προσδιορισμό του ποιοι πελάτες είναι πιο κερδοφόροι, ποια προϊόντα οδηγούν στην αύξηση των εσόδων και ποιοι είναι οι πωλητές με τις καλύτερες επιδόσεις. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Διοίκηση για την καθοδήγηση μελλοντικών στρατηγικών.

Αυτά τα reports βοηθούν επίσης στην παροχή απαντήσεων σε βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, όπως:

 • Αυξάνονται τα έσοδα;
 • Έχουμε πετύχει τους αναμενόμενους στόχους αύξησης των εσόδων;
 • Πότε φτάνουμε σε κορύφωση της απόδοσης;
 • Τι έσοδα δημιουργεί κάθε προϊόν με την πάροδο του χρόνου;

Τα τυποποιημένα πρότυπα reports και dashboards, τα οποία είναι προκαθορισμένα στο σύστημα είναι:

 • Ανάλυση πελατολογίου και συνεισφορά τους στα έσοδα
 • Βελτιστοποίηση των ομάδων προϊόντων
 • Αποτελεσματικότητα της ομάδας πωλήσεων

Αποδοτικότητα Παραγωγής

Μια συνολική απεικόνιση ευνόητων και γραφικών dashboards, σας επιτρέπει να αποκτήσετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πώς να βελτιώνετε συστηματικά τις διαδικασίες παραγωγής και την παραγωγικότητά σας, συγκριτικά με την πρόοδο, εντοπίζοντας κωλύματα και τη βασική τους αιτία, βελτιώνοντας τον συντελεστή χρήσης του εξοπλισμού (άρα το ισοδύναμο ROI) και διασφαλίζοντας την τήρηση των προθεσμιών.

Αυτά τα reports και dashboards βοηθούν επίσης στην παροχή ολοκληρωμένων αναλυτικών στοιχείων σε όλη την παραγωγή και στην παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και την υπευθυνότητα. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των KPI και των μετρήσεων, σας επιτρέπει να ορίζετε στόχους και να τους αξιολογείτε σε πραγματικό χρόνο, να προσαρμόζετε προληπτικά και να λαμβάνετε αποφάσεις όπως απαιτείται ή να εντοπίζετε ζητήματα καθώς συμβαίνουν και να κάνετε διορθωτικές ενέργειες.

Τέτοια προκαθορισμένα reports και dashboards είναι:

 • Overall Equipment Effectiveness (OEE)
 • Απόδοσης Παραγωγής
 • Ανάλυση Νεκρών Χρόνων
 • Διαχείριση Φύρας Υλικών

Βελτιστοποίηση Αποθήκης

Ενδυναμώστε την εταιρεία σας ώστε να αποφασίζει για τις καθημερινές λειτουργικές διαδικασίες, να βελτιστοποιεί το κόστος και να διαχειρίζεται πόρους εντός και εκτός των ορίων της αποθήκης. Τα reports βελτιστοποίησης αποθήκης σάς επιτρέπουν να ελέγχετε εργασίες όπως η παρακολούθηση των επιπέδων και των τοποθεσιών αποθέματος, η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα παράδοσης.

Αυτές οι μετρήσεις ενδυναμώνουν την επιχείρησή σας προς τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, βελτιστοποιούν την κατανομή του κεφαλαίου σας, βελτιώνουν τους αποθηκευτικούς χώρους, επισημαίνουν τάσεις, ανακαλύπτουν ανεπάρκειες και καθορίζουν βέλτιστες πρακτικές για τους υπαλλήλους σας.

Τα τυποποιημένα reports και dashboards του Overprint για τη Βελτιστοποίηση Αποθήκης είναι:

 • Διαχείριση Αποθέματος
 • Βελτιστοποίηση Κατανομής Κεφαλαίου
 • Βελτίωση Παραδόσεων

 

Μιλήστε με έναν ειδικό πωλήσεων σήμερα

Κλείστε μια συνάντηση