Production

Ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να βελτιώσετε αποτελεσματικά τις καθημερινές σας λειτουργίες

Χρησιμοποιώντας την ενότητα Production, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα δυναμικό σχέδιο παραγωγής με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε προϊόντος, τη διαθεσιμότητα και το φορτίο των πόρων, το κέρδος χρόνου στην προετοιμασία των εργασιών και τις προθεσμίες πελατών. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο και να συλλέγετε δεδομένα από όλα τα στάδια παραγωγής μέσω PLC και αισθητήρων και να καταγράφετε με ακρίβεια την ανάλωση των υλικών.

 

Η ενότητα Production περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

Συνεκτύπωση Job Tickets
Σχεδιασμό παραγωγής με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τη διαθεσιμότητα πόρων και τον χρόνο παράδοσης (JIT ή μη αυτόματο χρονοπρογραμματισμό)
Αυτόματη ιεράρχηση εργασιών και υπολογισμό κέρδους χρόνου
Συλλογή δεδομένων με PLC ανεξαρτήτως προμηθευτή, αισθητήρες, JMF ή τερματικά παραγωγής για μη αυτόματη εισαγωγή
Υποστήριξη απομακρυσμένων χώρων παραγωγής
Αναλώσεις υλικών
Παρακολούθηση κατάστασης Job Ticket και εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο
Ποιοτικό έλεγχο

Job Tickets

Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας, δημιουργείται ένα job ticket για κάθε προϊόν που θα παραχθεί· ένα job ticket περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πως θα παραχθεί ένα προϊόν. Κάθε λεπτομέρεια που πρέπει να είναι διαθέσιμη στο χώρο παραγωγής για κάθε φάση του προϊόντος περιλαμβάνεται στο job ticket. Εκτός από το ότι είναι διαθέσιμο στο σύστημα MIS, μπορεί επίσης να εκτυπωθεί σε pdf ή σε ένα εκτυπωτή, έτσι ώστε να υπάρχει ως φυσικό έγγραφο σε χαρτί για χρήση στον χώρο παραγωγής.

Συνεκτύπωση (ganging)

Ένα job ticket μπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που προστίθενται στην ίδια παραγγελία είναι του ίδιου σχεδίου μορφοκοπής, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο κοπτικό καλούπι. Στην παραγωγή, αυτή θα ήταν η μόνη προϋπόθεση για την εκτύπωση δύο διαφορετικών εργασιών σε μια γραμμή παραγωγής. Το Overprint, που έχει δημιουργηθεί από ανατροφοδότηση της εμπειρίας των χρηστών, θα παρέχει με ευνόητο τρόπο προτάσεις συνεκτύπωσης παραγγελιών που βασίζονται στο ίδιο σχέδιο μορφοκοπής που υπάρχει σε διαφορετικές εργασίες.

Για να προσθέσουμε περισσότερο αυτοματισμό σε αυτήν τη λειτουργία, όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλά job tickets στο ίδιο κοπτικό καλούπι, η λειτουργία συνεκτύπωσης θα παρέχει επίσης ξεκάθαρους υπολογισμούς της βέλτιστης πολλαπλότητας κάθε εργασίας στο φύλλο, σύμφωνα με το τιράζ ανά εργασία, τον αριθμό των φύλλων και την ποσότητα του υπολειπόμενου αποθέματος.

Από αυτόν τον υπολογισμό, έχοντας τη βέλτιστη ποσότητα πολλαπλότητας για κάθε εργασία στο κοπτικό καλούπι, μπορεί επίσης να προκύψει η καλύτερη προσαρμογή των εργασιών που μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο φύλλο και η επαναληψιμότητα. Αυτή η δυνατότητα είναι αρκετά ωφέλιμη όταν υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις προϊόντων (π.χ. ετικέτες για ένα προϊόν σε διάφορες γεύσεις), καθώς και όταν οι εργασίες μπορούν να επαναληφθούν.

Planning

Περαιτέρω επεξεργασία συνεχίζεται στον προγραμματισμό παραγωγής, που συχνά ανατίθεται εσωτερικά σε άλλο τμήμα, επομένως σε άλλον αδειοδοτημένο χρήστη με ξεχωριστά δικαιώματα πρόσβασης. Ο προγραμματισμός παραγωγής είναι ζωτικής σημασίας για την τήρηση των προθεσμιών παράδοσης, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του εξοπλισμού και την ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων στις βάρδιες εργασίας.

Προετοιμασία για παραγωγή

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας παραγωγής, ο χρήστης μπορεί να προετοιμάσει το χρονοδιάγραμμα παραγωγής χρησιμοποιώντας μια κύρια προβολή που συνδυάζει τα ακόλουθα λεπτομερή δεδομένα: τη λίστα των job tickets, το χρόνο των εργασιών προετοιμασίας της παραγωγής, τα δεδομένα παραγωγής και τα σχόλια.

Ο χρόνος των εργασιών προετοιμασίας παραγωγής θα εμφανίσει την υπολογισμένη εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε μεμονωμένης εργασίας που περιγράφεται στο job ticket. Αυτό σημαίνει ότι θα παρέχει ξεχωριστούς χρόνους, π.χ. για την προετοιμασία των πλακών, την εκτύπωση, τη θερμοτυπία, το βερνίκι, την επανατύλιξη, τη συσκευασία, στην περίπτωση της ετικέτας. Οι χρόνοι που υποδεικνύονται για κάθε εργασία υπολογίζονται με βάση την παραμετροποίηση, τη μηχανική μάθηση και ακόμη και την εισαγωγή δεδομένων χειροκίνητα.

Έχουμε επίσης ενσωματώσει τη μηχανική μάθηση: η ενότητα προγραμματισμού μπορεί να αξιοποιήσει τους πραγματικούς προηγούμενους χρόνους προετοιμασίας και παραγωγής, προκειμένου να εκτιμήσει καλύτερα τον χρόνο που απαιτείται για κάθε εργασία, ανάλογα με τον εξοπλισμό στον οποίο θα παραχθεί. Θα δούμε λίγο αργότερα πώς λειτουργεί αυτό.

Χρονοπρογραμματισμός των Job Tickets

Ο χρονοπρογραμματισμός επιτρέπει μη αυτόματα προγραμματισμένα πλάνα ή προγραμματισμό JIT ιεραρχώντας εργασίες με βάση τις προδιαγραφές της εκτυπωτικής εργασίας και υπολογίζοντας το κέρδος χρόνου σε σύγκριση με μια διαφορετική ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος προγραμματισμού μπορεί να δώσει εντολή στην ενότητα να συνδυάσει όλες τις εργασίες που έχουν ίδια χρώματα ή βερνίκια για εξοικονόμηση χρόνου προετοιμασίας ή να συνδυάσει όλες τις εργασίες που έχουν την ίδια μορφοκοπή ή δίπλωμα για να κερδίσει χρόνο προετοιμασίας στις φάσεις μετά την εκτύπωση. Ή ένα συνδυασμό αυτών των κριτηρίων πάντα σεβόμενος την τήρηση των προθεσμιών παράδοσης. Με αυτόν τον τρόπο ο υπεύθυνος προγραμματισμού μπορεί να ορίσει τη βέλτιστη σειρά χρονοπρογραμματισμού των προγραμματισμένων εργασιών.

Ο χρονοπρογραμματισμός μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτε με αυτόματο προγραμματισμό χρησιμοποιώντας φίλτρα. Ο αυτόματος χρονοπρογραμματισμός χρησιμοποιεί προκαθορισμένα φίλτρα (ή με ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φίλτρων), τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Τα φίλτρα εφαρμόζονται με σειρά προτεραιότητας ή με βάση τη σοβαρότητα των επιχειρηματικών απαιτήσεων, δηλαδή ο χρήστης μπορεί να ορίσει την ημερομηνία παράδοσης ως το πρώτο κριτήριο για την ταξινόμηση της προτεραιότητας των job tickets. Είναι επίσης δυνατή η παρέμβαση του χρήστη, εάν χρειαστεί. Τα φίλτρα μπορεί να σχετίζονται με την παραγωγή (δηλαδή το σχέδιο μορφοκοπής που χρησιμοποιείται), να βασίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. αριθμός χρωμάτων εκτύπωσης) ή να σχετίζονται με επιχειρηματικά κριτήρια (π.χ. χρόνοι παράδοσης).

Προγραμματισμός βάσει πόρων

Ο χρονοπρογραμματισμός παρέχει επίσης μια λειτουργικότητα προγραμματισμού πόρων, η οποία δείχνει τη χρήση κάθε εξοπλισμού με βάση τις προγραμματισμένες εργασίες τόσο σε ένα γράφημα Gantt (απεικόνιση τύπου project) όσο και στο ποσοστό (%) του φόρτου εργασίας. Αυτά τα στοιχεία εξαρτώνται από τους χρόνους βάρδιας, τις διαθέσιμες ημέρες παραγωγής και τον αριθμό των εργασιών, παράμετροι που έχουν καθοριστεί στο σύστημα. Το φορτίο μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον αριθμό των ημερών ορίζοντάς τον επί τόπου. Κάθε εξοπλισμός μπορεί να ακολουθεί ξεχωριστό ημερολόγιο βαρδιών. Στην ίδια ενότητα, ο υπεύθυνος προγραμματισμού έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει εύκολα τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή για κάθε εργασία που πρόκειται να παραχθεί.

Machine Learning στον Προγραμματισμό Παραγωγής

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Machine Learning, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί δεδομένα από προηγούμενους κύκλους παραγωγής για να εκτιμήσει τον χρόνο που απαιτείται με βάση τις συγκεκριμένες παραμέτρους της εργασίας, βελτιώνοντας συνεχώς την ιεράρχηση των εργασιών και τον έλεγχο του κέρδους χρόνου, ανεξάρτητα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής ή ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή.

Εφαρμόζουμε συνεχή εκμάθηση για να τροφοδοτήσουμε τη μηχανή Μηχανικής Μάθησης. Αξιοποιώντας όλα τα ιστορικά δεδομένα παραγωγής, όπως το χρόνο προετοιμασίας και παραγωγής, τους χρόνους διακοπής λειτουργίας κλπ. καθώς και τις λεπτομέρειες κάθε εργασίας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, καθαρίζοντας τα, αφαιρώντας ακραίες τιμές κλπ. προκειμένου να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο πρόβλεψης και να βελτιώσουμε την ακρίβειά του.

Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά δεδομένα παραγωγής, επομένως είναι πιο ακριβής από οποιαδήποτε άλλη θεωρητική εκτίμηση χρόνου, ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκα έχει υπολογιστεί.

Data Collection

Τερματικά παραγωγής – Control Center

Κάθε χρήστης στο χώρο παραγωγής, μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα Overprint MIS, μέσω των τερματικών παραγωγής Control Center που είναι εγκατεστημένα σε βιομηχανικές οθόνες αφής. Όταν ένα Job Ticket έχει προγραμματιστεί και έχει σταλεί στην παραγωγή, διανέμεται απευθείας στο τερματικό του Control Center. Στο Control Center, κάθε χειριστής εξοπλισμού έχει μια πλήρη λίστα με τα Job Ticket που πρόκειται να παραχθούν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του πελάτη, της ζητούμενης ημερομηνίας παράδοσης και της κατάστασης του Job Ticket.

Εμβαθύνοντας σε κάθε Job Ticket, η αρχική οθόνη του χρήστη παρέχει τις λεπτομέρειες της εκτύπωσης, διάφορους μετρητές παραγωγής με εκτιμήσεις, τρέχοντες και υπολειπόμενους χρόνους, την τρέχουσα και μέση ταχύτητα παραγωγής που υποδεικνύονται σε γραφήματα απόδοσης gauge (τύπου «ταχύμετρου»), μια ενότητα για την ένδειξη των λόγων διακοπής λειτουργίας, σημειώσεις παραγωγής και λεπτομέρειες εργασιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να γίνεται αυτόματη καταγραφή δεδομένων παραγωγής χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που ένα σύστημα μπορεί να μην μπορεί να καταγράψει. Όταν η αυτόματη συλλογή δεδομένων δεν είναι εφικτή, ο χειριστής μπορεί να καταγράφει με μη αυτόματο τρόπο τα απαιτούμενα δεδομένα παραγωγής στο τερματικό παραγωγής Control Center. Κατά την παραγωγή παρακολουθούνται τα ακόλουθα δεδομένα: χρόνος προετοιμασίας, χρόνος παραγωγής, καθώς και κατανάλωση υλικών και φύρα.

Υπάρχουν πολλές λειτουργικές δυνατότητες στο Control Center, όπως σάρωση υλικών μέσω φορητών σαρωτών barcode/RFID, λίστα καταναλώσεων, επιλογή προσωπικού, λεπτομέρειες ISO, reports, αλλαγές βάρδιας/εξοπλισμού.

Αυτοματισμός μέσω Τερματικών Συλλογής Δεδομένων

Τα δεδομένα παραγωγής, όπως οι χρόνοι έναρξης και λήξης προετοιμασίας/παραγωγής, η καταμέτρηση της παραγωγής, η χρήση αναλώσιμων υλικών, η φύρα, μπορούν να συλλεγούν αυτόματα (χωρίς την παρέμβαση του χρήστη) από το χώρο παραγωγής εξαλείφοντας την ανάγκη για μη αυτόματες καταχωρίσεις. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας PLC, αισθητήρες όπως οι υπέρυθροι ή οι κωδικοποιητές (encoders), καθώς και αρχεία JMF που προέρχονται από τον εξοπλισμό μέσα σε JDF ροές εργασίας.

Πληροφορίες όπως η κατάσταση του job ticket, η αναγνώριση και η ανάθεση χειριστή και εξοπλισμού, η ακριβής καταγραφή των γραμμών παραγωγής, η παρακολούθηση της φύρας και η κατάσταση του εξοπλισμού καταγράφονται και είναι άμεσα διαθέσιμες στους χρήστες του Overprint για διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς τη βελτιστοποίηση των πόρων και την επίτευξη μικρότερων χρόνων παράδοσης.

Η χρήση του job ticket σε συνδυασμό με τα τερματικά συλλογής δεδομένων στην παραγωγή, εξασφαλίζουν απρόσκοπτη ροή στην παραγωγή με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα στάδια. Τα τερματικά συλλογής δεδομένων επιτρέπουν τη συλλογή και καταγραφή πολύτιμων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπως χρόνος και κατανάλωση υλικών, νεκρούς χρόνους, διαστήματα συντήρησης κλπ., τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς Business Intelligence και reporting. Οι λειτουργίες διαχείρισης παραγγελιών και προγραμματισμού παραγωγής και παρακολούθησης που είναι ενσωματωμένες στο Overprint δίνουν τέλος στην ατελείωτη γραφειοκρατία και σε κλειστά εργαλεία λογισμικού διαχείρισης παραγωγής.

Ανάλωση Υλικών

Το Overprint παρέχει διαφορετικούς τρόπους καταγραφής της ανάλωσης υλικών και της φύρας των υλικών στην παραγωγή, είτε χειροκίνητα είτε μέσω αυτόματων τερματικών συλλογής δεδομένων στο χώρο της παραγωγής, που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Εάν ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος στο σύστημα μέσω PLC, αισθητήρες ή JMF, τότε δεν χρειάζεται καθόλου αλληλεπίδραση με τον χρήστη – απλώς σαρώνετε τον γραμμωτό κώδικα (barcode) του υλικού μέσω φορητών σαρωτών γραμμωτού κώδικα για να παρακολουθείτε την κατανάλωση και τη φύρα. Ωστόσο, ακόμη και αυτό μπορεί να αποφευχθεί χρησιμοποιώντας μια ροή εργασίας RFID για την παρακολούθηση των υλικών που χρησιμοποιούνται.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των τερματικών του Overprint ενημερώνουν αυτόματα τα σχετικά λογιστικά αρχεία της αποθήκης σε περίπτωση διασύνδεσής με ένα σύστημα ERP. Η απρόσκοπτη διασύνδεση του Overprint εγγυάται μια ομαλή ροή πληροφοριών από τη διαδικασία παραγωγής σε οποιοδήποτε ERP τρίτων, που απαιτείται για ακριβή τιμολόγηση, κοστολόγηση και οικονομική διαχείριση.

Monitoring

Η υποενότητα επιτρέπει την παρακολούθηση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, ενώ αξιολογεί τη συνολική απόδοση της παραγωγής και τη χρήση των πόρων. Επιπλέον, παρέχει τα μέσα για τη διατήρηση αρχείων ποιοτικού ελέγχου.

Παρακολούθηση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο  

Στη λειτουργία Κατάσταση Παραγωγής, μπορείτε να έχετε μια συνολική εικόνα των job tickets που αποστέλλονται στην παραγωγή, εμφανίζοντας την κατάσταση, τον αριθμό των ολοκληρωμένων εργασιών παραγωγής, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την ολοκλήρωση κάθε μεμονωμένης εργασίας παραγωγής. Οι ολοκληρωμένες εργασίες παραγωγής κατηγοριοποιούνται επίσης ανά στάδιο παραγωγής, π.χ. 2 ολοκληρωμένες εργασίες στην προεκτύπωση, 1 εργασία σε εξέλιξη στο στάδιο εκτύπωσης, κλπ. Εμφανίζονται επίσης οι ώρες λήξης και έναρξης σε κάθε job ticket, καθώς και λεπτομερείς χρόνοι για κάθε διαδικασία που συμβαίνει σε κάθε job ticket.

Τα δεδομένα που χρειάζεται να προβάλλονται είναι προσαρμόσιμα από τον χρήστη και μπορούν εύκολα να αλλάξουν. Μια εξαντλητική σειρά δεδομένων μπορεί να ανακτηθεί σε μία λειτουργική λίστα πίνακα ανάλογα με την ευκολία και την προτίμηση του χρήστη για την παρακολούθηση της παραγωγής. Πολλαπλές λίστες μπορούν να προετοιμαστούν προκειμένου να δημιουργηθούν reports με τα απαιτούμενα δεδομένα.

Επιπλέον, το Overprint παρέχει τη συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων της Παραγωγής Ατελιέ και των Εξωτερικών Εργασιών, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση των σχετικών εργασιών.

Προτιμάτε να εργάζεστε με γραφήματα Gantt ;  

Η λίστα των εργασιών που βρίσκονται στην παραγωγή μπορεί να προβληθεί κάτω από ένα γράφημα Gantt, που δείχνει την ακολουθία των διαδικασιών και των εργασιών που σχεδιάζονται σε ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό καθιστά δυνατή την αξιολόγηση του χρόνου κάθε εργασίας, συγκεκριμένα πόσο χρόνο θα πρέπει να διαρκέσει, τι θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εάν μια εργασία καθυστερεί.

Ομοίως, μπορείτε να προβάλετε τη λίστα του εξοπλισμού σε ένα γράφημα Gantt, μέσω του οποίου μπορείτε να δείτε το φόρτο εργασίας σε κάθε εξοπλισμό με την πληροφορία ποιο Job Ticket βρίσκεται σε επεξεργάζεται τη συγκεκριμένη στιγμή σε κάθε εξοπλισμό. Αυτό κάνει εφικτή την ουσιαστική παρακολούθηση της διαθεσιμότητας πόρων σε πραγματικό χρόνο.

Τι συμβαίνει με τις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις

Ακόμη και ο απομακρυσμένος εξοπλισμός μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, σαν να ήταν στον ίδιο χώρο. Χρησιμοποιούμε συσκευές Internet of Things (IoT) για τη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων παραγωγής από εξοπλισμό σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, επιτρέποντας ένα περιβάλλον παραγωγής που παρακολουθείται και στο οποίο κατανέμονται εργασίες.

Ποιοτικός Έλεγχος

Μια σημαντική πτυχή στη διαχείριση της εκτυπωτικής παραγωγής είναι οι διαδικασίες που διασφαλίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα της παραγωγής, αυτό αναλαμβάνει η διασφάλιση ποιότητας. Το Overprint MIS παρέχει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τον ποιοτικό έλεγχο για τη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας από τη μία πλευρά και τη βοήθεια στη λήψη των σωστών αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτηθούν διορθωτικές ενέργειες.

Τα φύλλα ελέγχου ποιότητας που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια στη ροή εργασιών της εκτυπωτικής παραγωγής ή στα τμήματα ποιοτικού ελέγχου, καταχωρούνται στο σύστημα. Για παράδειγμα, οι αποθήκες που λαμβάνουν πρώτες ύλες πρέπει να ελέγχουν τη συσκευασία και την κατάσταση των προϊόντων που παραλαμβάνονται, τα εργαστήρια επιθεώρησης μετρούν την απόχρωση κατά τη δειγματοληψία μελανιών και άλλων ιδιοτήτων του προϊόντος. Τα φύλλα ελέγχου ποιότητας που περιέχουν όλες αυτές τις πληροφορίες καταγράφονται στο σύστημα.

Ομοίως, οι διαδικασίες συντήρησης του εξοπλισμού μπορούν να καταγραφούν στο σύστημα προκειμένου να καταρτιστούν αρχεία διασφάλισης ποιότητας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν δήλωση συμμόρφωσης όπου απαιτείται, π.χ. για σκοπούς ISO.

Είστε έτοιμοι να βελτιώσετε την παραγωγή σας;

Επικοινωνήστε με τις Πωλήσεις