The Connected Converter

Digitize – Automate – Connect

bel_connect

Ο διαφοροποιημένος ρόλος του εκτυπωτή

Κατά τη διάρκεια των ετών που συμβουλεύουμε τους πελάτες μας, παρακολουθούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι converters καθώς εξελίσσονται οι απαιτήσεις της τεχνολογίας, της κοινωνίας και της αγοράς. Σήμερα, υπάρχει ένα καινούριο περιβάλλον όπου η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση και η συνδεσιμότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στις σημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ο ρόλος του επαγγελματία των εκτυπώσεων έχει ήδη μετεξελιχθεί στο να είναι ένας πάροχος λύσεων, όχι μόνο να κάνει επίπεδες εκτυπώσεις στο χαρτί, αλλά και να προσθέτει επιπλέον αξία στην εκτύπωση από άποψη αισθητικής, ελκυστικότητας marketing, λειτουργικότητας και συμμόρφωσης, δημιουργώντας τελικά ένα τρισδιάστατο προϊόν. Αυτό ενισχύει τον ρόλο του εκτυπωτή, ενώ τώρα μιλάμε για τον converter που μπορεί να παρέχει ολόκληρη την επιχειρηματική λύση που απαιτούν οι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων.

Ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού, οι διαδικασίες και οι ροές εργασίας πρέπει να είναι πιο συνεκτικές, αποτελεσματικές και ευέλικτες. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για λάθη, φύρα υλικών και νεκρούς χρόνους.

Έχοντας αναγνωρίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι converters, η BEL παρέχει βέλτιστες λύσεις και υπηρεσίες που τους διευκολύνουν να αξιοποιήσουν δεδομένα από ολόκληρη τη ροή εργασίας της παραγωγής, να αυτοματοποιήσουν απρόσκοπτα τις διαδικασίες και να συνδέσουν ανθρώπους και εξοπλισμό.

Είμαστε υπερήφανοι που αναπτύσσουμε τη ναυαρχίδα μας, το Overprint MIS, γύρω από αυτούς τους 3 πυλώνες: Digitization – Automation – Connectivity.  

Digitization

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των ροών εργασίας επιτρέπει στην επιχείρησή σας να ανταλλάσσει πληροφορίες πιο αποτελεσματικά, ενδυναμώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και εξοπλισμού, επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων, παρέχει μια ολοκληρωμένη προβολή σε όλα τα συνδεδεμένα μέρη, καθιερώνει τάσεις και κάνει καλύτερη και ταχύτερη τη λήψη αποφάσεων.

Αυτό με τη σειρά του αυξάνει τη συνολική αποδοτικότητα, καθιστώντας την επιχείρησή σας πιο ευέλικτη, παρέχοντας υπηρεσίες με ταχύτητα, ευκολία πρόσβασης και ευχέρεια. Το πιο σημαντικό, επιτρέπει στην εκτυπωτική σας επιχείρηση να βασίζεται σε δεδομένα και εσείς, ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης, να λαμβάνετε αποφάσεις βασισμένες σε γεγονότα.

Automation

Αυτοματοποιώντας κάθε βήμα και διαδικασία παραγωγής, ολόκληρη η γραμμή παραγωγής σας λειτουργεί ομαλά. Τα οφέλη κατά την αυτοματοποίηση της ροής εργασίας σας είναι η αύξηση της παραγωγής σας, η πρόσθετη αύξηση της παραγωγής μικρών τιράζ, η εξάλειψη των κωλυμάτων και των ανθρώπινων σφαλμάτων, η αυξημένη ποιότητα, η εξοικονόμηση χρόνου και εργατικού δυναμικού.

Οι converters μπορούν να ξεκινήσουν με μικρά βήματα αυτοματισμού και να προσθέτουν επιπλέον επίπεδα αυτοματισμού καθώς αναπτύσσεται η επιχείρησή τους ή καθώς οι άνθρωποι εξοικειώνονται με τη διαδικασία αυτοματισμού. Τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (Management Information Systems) πρέπει να έχουν αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ενώ μπορείτε να φέρετε τον αυτοματισμό σε βασικά σημεία επαφής στη ροή εργασίας της παραγωγής. Ο αυτοματισμός μπορεί να προστεθεί σε κάθε μεμονωμένη εργασία εφαρμόζοντας πρότυπα Industry 4.0 και JDF στον κύκλο ζωής της εκτύπωσης.

Connectivity

Στο καινούριο περιβάλλον, η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να γίνεται επιτόπου, η λήψη αποφάσεων πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα και να γίνεται γρήγορα, να εξαλείφονται τα κωλύματα και τα σφάλματα. Αυτό σημαίνει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού για τη μεταποίηση ενός προϊόντος θα πρέπει να συνδέεται με απρόσκοπτο τρόπο αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, επιτρέποντας συνεχή συνδεσιμότητα και ανταλλαγή πληροφοριών.

Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη μεταποίηση ενός προϊόντος πρέπει να έχουν μια πλήρη επισκόπηση της διαδικασίας παραγωγής καθώς και καθιερωμένους τρόπους ανταλλαγής πληροφοριών, ροές εργασίας για έγκριση εντολών και διαδικασιών κ.λπ. Η συνεχής πρόσβαση σε online συστήματα επιτρέπει τη διαχείριση της ροής εργασίας, των δεδομένων και των καναλιών επικοινωνίας.

Τα κύρια επακόλουθα που προκύπτουν από αυτά τα οφέλη είναι η αυξημένη αποδοτικότητα της παραγωγής και η κερδοφορία, η ευελιξία και ανταγωνιστικότητα, και η βελτιωμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών.

 

Έτσι, συνδέεται ολόκληρη η γραμμή παραγωγής, από τη δημιουργία του αρχείου pdf έως το τελικό προϊόν. Σε αυτό το περιβάλλον, άνθρωποι και εξοπλισμός επικοινωνούν απρόσκοπτα, μεταδίδοντας δεδομένα στο διαδίκτυο. Τελικά, οι διαδικασίες ολοκληρώνονται όπως έχουν σχεδιαστεί, επαναλαμβανόμενες με ακρίβεια κάθε φορά.

Το Overprint MIS, που αναπτύχθηκε βάσει των αρχών των 3 πυλώνων, λειτουργεί ως το βασικό σύστημα διαχείρισης που εξασφαλίζει μια αποτελεσματική και βελτιστοποιημένη διαδικασία μεταποίησης. Η εξαντλητική, αρθρωτή και έντονα ευπροσάρμοστη αρχιτεκτονική του το καθιστά ιδανικό για κάθε κλάδο της βιομηχανίας.

Είστε έτοιμοι να συνδέσετε την επιχείρησή σας;