Χάρτινη Συσκευασία

Διπλωτό κουτί, κυματοειδές, χάρτινα κύπελλα, χάρτινες σακούλες ή οποιαδήποτε εφαρμογή εκτύπωσης και μεταποίησης κουτιού

Ο ρόλος της χάρτινης συσκευασίας εξελίσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ενώ η κύρια προτεραιότητα των χαρτοκιβωτίων ήταν η προστασία των αγαθών, έχουν προκύψει περαιτέρω ανάγκες, όπως το αισθητικό αποτέλεσμα με πιο εκλεπτυσμένα σχέδια και σχήματα, νέα και διαφορετικά υλικά για να καλύψουν τις ανάγκες της βιωσιμότητας, καθώς και πρόσθετες διαδικασίες και υλικά για να προσδώσουν χαρακτηριστικά ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας.

Πέρα από τα παραπάνω, τα μικρότερα τιράζ παραγωγής, οι επαναλαμβανόμενες παραγγελίες και η απαιτούμενη ευελιξία είναι παράγοντες που προσθέτουν μεγαλύτερη πίεση στις βιομηχανίες χάρτινης συσκευασίας. Για να μην αναφέρουμε όλες τις διαδικασίες logistics που προστίθενται λόγω του επιπλέον κόστους αποστολής, χειρισμού και παράδοσης. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι ευέλικτοι, ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες των πελατών τους, διατηρώντας παράλληλα το χαμηλότερο δυνατό κόστος ανά κουτί.

Βελτιστοποιήστε τις σύνθετες καθημερινές εργασίες

Ενώ οι απαιτήσεις αυξάνονται, το κόστος παραγωγής των χάρτινων συσκευασιών επηρεάζεται και πρέπει να ελεγχθεί και να μειωθεί. Από την οπτική γωνία του κατασκευαστή χαρτοκιβωτίων, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να χειριστεί κανείς τη διαχείριση των διαφόρων διασυνδέσεων μεταξύ του διαφορετικού εξοπλισμού, των τμημάτων και των διαδικασιών, και να γίνει αυτό με το ίδιο ή χαμηλότερο κόστος. Οι παραγωγοί χαρτοκιβωτίων μπορούν να το επιτύχουν αποτελεσματικά προσθέτοντας αυτοματοποίηση στις ροές εργασίας και τις διαδικασίες για να εξορθολογήσουν το πλήθος των πολύπλοκων καθημερινών εργασιών. Η ροή εργασίας της χάρτινης συσκευασίας στο Overprint MIS έχει δημιουργηθεί με βάση τις ειδικές απαιτήσεις δεδομένων και τις διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί με ευνόητο τρόπο γύρω από συγκεκριμένες παραμέτρους της χάρτινης συσκευασίας.

Κοστολόγηση με ακρίβεια υπολογισμού

Έχοντας αυξημένο αριθμό διαφορετικών εργασιών, σημαίνει ότι θα υπάρχει ακόμη πιο αυξημένος αριθμός κοστολογήσεων και αιτημάτων προσφοράς. Το Overprint παρέχει έναν εύκολο τρόπο για γρήγορη παρακολούθηση και εκτίμηση κόστους με ακρίβεια υπολογισμού.

Το εργαλείο Cost Estimation συλλέγει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές μέσα στο σύστημα, συντάσσοντας ένα λεπτομερές έγγραφο ανάλυσης εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει πολλαπλές παραμέτρους και κέντρα κόστους όπως υλικά, συνεκτυπώσεις, διαδικασίες παραγωγής και εργασίας, τιμοκαταλόγους ανά πελάτη κλπ. Το σύστημα θα υπολογίσει το κόστος των υλικών και των υπηρεσιών, καθώς και τους χρόνους προετοιμασίας/παραγωγής που απαιτούνται για την παραγωγή κάθε προϊόντος που χρειάζεται να προσφερθεί σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη.

Η Μηχανική Μάθηση τροφοδοτεί επίσης το μηχανισμό κοστολόγησης Cost Estimation κάνοντας τη διαδικασία πολύ πιο αξιόπιστη από ό,τι θα ήταν με απλή θεωρητική πρόβλεψη.

Βελτιστοποίηση Παραγωγής

Το εργαλείο Job Tickets του Overprint παρέχει προτάσεις συνεκτύπωσης παραγγελιών (ganging) που έχουν το ίδιο σχήμα κοπτικού. Οι παραγγελίες προστίθενται στο ίδιο job ticket για περαιτέρω επεξεργασία χρησιμοποιώντας το ίδιο κοπτικό καλούπι. Η λειτουργία ganging υπολογίζει επίσης την επανάληψη κάθε εργασίας στο φύλλο, την ποσότητα των προϊόντων που θα παραχθούν για κάθε παραγγελία και την ποσότητα των υπολειπόμενων προϊόντων (σε περίπτωση που ο ακριβής αριθμός μιας παραγγελίας δεν μπορεί να ταιριάξει απόλυτα).

Η ενότητα Planning βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας, στη διαθεσιμότητα των πόρων και στον χρόνο παράδοσης, παρέχοντας διάφορες επιλογές κριτηρίων στον υπεύθυνο προγραμματισμού για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής. Εκτός από τον χειροκίνητο προγραμματισμό της παραγωγής, υπάρχει η επιλογή του αυτόματου προγραμματισμού, που επιτρέπει να γίνεται JIT προγραμματισμός ιεραρχώντας τα job tickets. Οι παράμετροι για την ιεράρχηση των εργασιών χρησιμοποιούνται ως κριτήρια φιλτραρίσματος για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.

Ο υπεύθυνος προγραμματισμού μπορεί να βελτιστοποιήσει την παραγωγή δίνοντας οδηγίες στη λειτουργία προγραμματισμού να συνδυάσει όλες τις εργασίες που έχουν τα ίδια χρώματα ή τις εργασίες που έχουν την ίδια κοπή ή το ίδιο δίπλωμα. Εκτός από την ιεράρχηση των εργασιών, η λειτουργία προγραμματισμού παρέχει πληροφορίες για το κέρδος χρόνου που θα προκύψει από μια ιεράρχηση σε σύγκριση με μια διαφορετική ιεράρχηση. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο προετοιμασίας στα στάδια της εκτύπωσης ή  της περάτωσης (κοπή με καλούπι, συρταροκόλληση, πλαστικοποίηση).

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Στην υποενότητα Monitoring, γίνεται αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση παραγωγής, μέσω της οποίας διασυνδέονται ο εξοπλισμός παραγωγής και τα συστήματα ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, παρακολουθούνται δεδομένα όπως ο χρόνος προετοιμασίας, ο χρόνος παραγωγής, οι νεκροί χρόνοι, καθώς και η κατανάλωση υλικών και η φύρα.

Εάν ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος στο σύστημα μέσω PLC, αισθητήρων ή JMF, τότε δεν χρειάζεται καθόλου αλληλεπίδραση με τον χρήστη – απλώς σαρώνεται ο γραμμωτός κώδικας (barcode) του υλικού για να παρακολουθείται η κατανάλωση και η φύρα. Η τεχνολογία RFID μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των υλικών σε όλη την παραγωγή καθώς και για την κατανάλωσή τους.

Τα πρόσθετα πλεονεκτήματα που προκύπτουν, είναι η παρακολούθηση των χρόνων λειτουργίας και των σταματημάτων των μηχανημάτων, η παρακολούθηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η επίβλεψη έργων από την αρχή μέχρι το τέλος. Η ενότητα Business Intelligence & Reporting παρέχει λεπτομερείς αναφορές και dashboards για την πλήρη ανάλυση του υπολογισμού του ΟΕΕ.

Logistics & διαχείριση αποθήκης

Επιπλέον, με την ολοκληρωμένη ενότητα Warehouse, μέσω barcodes ή τεχνολογιών RFID, επιτυγχάνεται ο ακριβής έλεγχος αποθέματος των υλικών εκτύπωσης και πρώτων υλών σε πολλά επίπεδα (συμπεριλαμβανομένων μελανιών, βερνικιών, κοπτικών, χαρτοκιβωτίων κλπ.), μαζί με την ιχνηλασιμότητα των τελικών προϊόντων. Όλα τα υλικά που αποτελούν το τελικό προϊόν μπορούν να ιχνηλατηθούν, χαρακτηριστικό το οποίο είναι εξαιρετικά πολύτιμο για τις αγορές τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο αυτοματισμός στις διαδικασίες logistics επιτυγχάνεται με τη συλλογή δεδομένων αποθήκης και παραγωγής μέσω barcodes ή ετικετών RFID που παρέχουν πληροφορίες όπως: παρτίδα, αριθμός LOT, αριθμός job ticket, ποσότητα χαρτοκιβωτίων κλπ. Έχουν αναπτυχθεί πολλές εφαρμογές για φορητές συσκευές για τη διευκόλυνση συλλογής, συσκευασίας, αποστολής και οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας logistics.

Έχοντας βελτιστοποιήσει τη ροή εργασιών της παραγωγής σας, μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για να σκεφτείτε άλλες σημαντικές πτυχές της επιχείρησής σας, όπως τη δημιουργία μιας συσκευασίας που θα ξεχωρίζει στα ράφια.Έχοντας βελτιστοποιήσει τη ροή εργασιών της παραγωγής σας, μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για να σκεφτείτε άλλες σημαντικές πτυχές της επιχείρησής σας, όπως τη δημιουργία μιας συσκευασίας που θα ξεχωρίζει στα ράφια.

Βελτιστοποιήστε τη ροή εργασιών της παραγωγής σας