Εύκαμπτη συσκευασία

Wrap around, θερμοσυρρικνούμενες – shrink sleeve, σακούλες, pouches, φακελάκια – sachets, καπάκια – lids, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή εύκαμπτης συσκευασίας

Σήμερα, η εύκαμπτη συσκευασία κερδίζει έδαφος στον τομέα της πρωτογενούς συσκευασίας, με διάφορα υποστρώματα φιλμ και μεμβράνες όπως πολυμερή, χαρτί και αλουμινόχαρτο, που χρησιμοποιούνται σε μονοστρωματικές ή πολυστρωματικές διαμορφώσεις. Οι εξελίξεις στην επιστήμη των υλικών επέτρεψαν τη χρήση πλαστικών με καλύτερες, βελτιωμένες ιδιότητες, που επιτρέπουν στους κατασκευαστές να δημιουργούν μοναδικές ευέλικτες λύσεις συσκευασίας σε πρωτοφανή κλίμακα.

Πιο ελκυστικά προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (μείωση της αλλοιωσιμότητας των προϊόντων και της απόρριψης τροφίμων), μεγαλύτερη ευκολία τελικής χρήσης (όπως επανακλειόμενη ή επανασφραγιζόμενη εύκαμπτη συσκευασία) και βελτιωμένη βιωσιμότητα (ελαχιστοποίηση της φύρας και του κόστους παραγωγής). Αυτές οι απαιτήσεις έχουν προκαλέσει τον πολλαπλασιασμό των SKU. Ωστόσο, οι εταιρείες εύκαμπτης συσκευασίας κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων πρέπει να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι προκλήσεις βιωσιμότητας.

Ευελιξία στη διαχείριση δεδομένων

Η δυνατότητα να μπορείτε να οργανώσετε αποτελεσματικά την παραγωγή σας μέσα στη ροή εργασίας σας, ακόμη και όταν αλλάζει η τεχνολογία, είναι πολύ σημαντική. Λόγω του πολλαπλασιασμού των SKU, δημιουργείται η ανάγκη για πρόσθετες επεξεργασίες στην προμήθεια υλικών, στις διαδικασίες αγοράς και απόρριψης υλικών. Οι προδιαγραφές των προϊόντων είναι μεγάλης σημασίας και αλλάζουν γρήγορα, επομένως το Overprint MIS επιτρέπει τη λεπτομερή περιγραφή κάθε μοναδικού προϊόντος που ζητείται από κάθε πελάτη.

Η ενότητα Core του Overprint μπορεί να φιλοξενήσει έναν τεράστιο αριθμό διαδικασιών, προδιαγραφών προϊόντων και χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, με ευκολία και ακολουθώντας τη ροή εργασιών της παραγωγής. Μπορούν να προστεθούν εκτεταμένα δεδομένα, π.χ. συνταγές ανάμειξης μελανιών και προδιαγραφές χρωμάτων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών και μπορούν να προσαρμοστούν συγκεκριμένες πληροφορίες του πελάτη. Ενώ ταυτόχρονα, το Overprint διευκολύνει τη διασύνδεση ιδιόκτητων συστημάτων και άλλου λογισμικού σε μία πηγή, καθιστώντας ευκολότερη τη διαχείρισή τους.

Ορισμένοι οργανισμοί CPG μπορεί να παραγγείλουν μαζικά σε τετραγωνικά μέτρα, σε βάρος και άλλοι σε αριθμό συσκευασιών ή σε ρολά. Το Overprint μπορεί να χειριστεί όλες τις διαφορετικές μονάδες και να μετατρέψει σύμφωνα με τις απαιτήσεις παραγγελίας, παράδοσης ή τιμολόγησης – οι οποίες μπορεί να διαφέρουν στο ίδιο προϊόν.

Έλεγχος του κόστους παραγωγής

Η παρακολούθηση του κόστους των πρώτων υλών και η χρήση reports και dashboards είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες εύκαμπτης συσκευασίας για τον καλύτερο έλεγχο του κόστους παραγωγής. Έχοντας αυξημένο αριθμό διαφορετικών υποστρωμάτων, με πρόσθετες επιλογές για βιώσιμα υλικά, συμβατά με την ασφάλεια των τροφίμων κλπ., σημαίνει ότι θα υπάρχει ακόμη πιο αυξημένος αριθμός εκτιμήσεων κόστους.

Το εργαλείο Cost Estimation του Overprint συλλέγει αποτελεσματικά πληροφορίες από πολλαπλές πηγές εντός του συστήματος συντάσσοντας ένα λεπτομερές έγγραφο ανάλυσης εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει πολλαπλές παραμέτρους και κέντρα κόστους, όπως υλικά, εξωτερικούς συνεργάτες παραγωγής φιλμ, εκτυπωτική παραγωγή και χειρωνακτικές εργασίες, τιμοκαταλόγους για συγκεκριμένους πελάτες κλπ.

Το κόστος των υλικών και των υπηρεσιών καθώς και οι χρόνοι προετοιμασίας και παραγωγής υπολογίζονται για κάθε προϊόν για την ακριβή προετοιμασία της προσφοράς στον πελάτη. Ο μηχανισμός Cost Estimation τροφοδοτείται επίσης από τη Μηχανική Μάθηση, παρέχοντας μια πιο ακριβής διαδικασία εκτίμησης κόστους από θεωρητικές προβλέψεις ή χειροκίνητες καταχωρήσεις.

Μετά την παραγωγή, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το Production Cost Analysis report, το οποίο παρέχει λεπτομερή ανάλυση του εκτιμώμενου και του πραγματικού κόστους παραγωγής, επιτρέποντας τη σύγκριση είτε ανά job ticket είτε στη συνολική παραγωγή μέσω του Business Intelligence and Reporting.

Εξασφαλισμένη ποιότητα

Οι εταιρείες εύκαμπτης συσκευασίας προσπαθούν να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανονισμούς τροφίμων και ασφάλειας που εξελίσσονται συνεχώς προς πιο αυστηρές ανοχές. Η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας.

Το σύστημα ενσωματώνει reports Ποιοτικού Ελέγχου, επικυρώνοντας τις προδιαγραφές εργασίας σε σχέση με τα πραγματικά παραδοτέα, διασφαλίζοντας ότι το τελικό προϊόν είναι άψογο και έτοιμο για συσκευασία και αποστολή. Μπορούν να ενσωματωθούν οι λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης για τη διασφάλιση ποιότητας, δηλαδή στις διαδικασίες, μεθόδους και συστήματα που διασφαλίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα της παραγωγής, όπως απαιτούνται ειδικά για την ασφάλεια των τροφίμων και την οικολογική συμμόρφωση.

Επιπλέον, ιδιαίτερα οι τομείς των τροφίμων και των φαρμάκων απαιτούν την προς τα πίσω ιχνηλασιμότητα των τελικών προϊόντων. Η χρήση γραμμωτών κωδίκων και/ή ετικετών RFID σε όλη την παραγωγή, επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα της προέλευσης του προϊόντος και την αναγνώριση κάθε πρώτης ύλης που περιλαμβάνεται σε ένα προϊόν. Επιπλέον, το Overprint παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών προέλευσης και διαχείρισης ποιοτικού ελέγχου μεμονωμένα για όλα τα υλικά, όπου αυτό απαιτείται.

Λήψη αποφάσεων σε ένα γρήγορα εξελισσόμενο περιβάλλον

Μια εξελιγμένη ενότητα Business Intelligence and Reporting συλλέγει δεδομένα από όλες τις διαδικασίες παραγωγής της εκτυπωτικής μονάδας, παρέχοντας γνώσεις, στατιστικά και προκαθορισμένους δείκτες KPI που διευκολύνουν τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες και αποφάσεις. Διατίθενται τυποποιημένα reports του κλάδου, τα οποία παρέχουν dashboards σχετικά με την ανάλυση εσόδων, την αποδοτικότητα της παραγωγής και τη βελτιστοποίηση της αποθήκης. Εν τω μεταξύ, ένα εργαλείο dashboards designer επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων dashboards για προηγμένη ανάλυση σε ατομικό, τμηματικό και εταιρικό επίπεδο.

Καθώς η αγορά της εύκαμπτης συσκευασίας εξελίσσεται, σίγουρα θα συνεχίσουν να προκύπτουν προκλήσεις. Η ευελιξία του Overprint ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές διαδικασίες εκτύπωσης και η εμπειρία της bel σε πολύπλοκα περιβάλλοντα παραγωγής, συνιστούν μια εξασφαλισμένη επένδυση για το μέλλον.

Δείτε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το Overprint