Ετικέτες

Αυτοκόλλητες, θερμικής μεταφοράς, wet glue, multi-layer/booklet, κλπ.

Οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών ωθούν προς μικρότερα τιράζ εκτύπωσης ετικετών και πολυπλοκότητα προϊόντων (ετικέτες πολλαπλών layers, ετικέτες φυλλαδίου κλπ.), καθώς τα brands ανταποκρίνονται στις τάσεις λειτουργικότητας, εξατομίκευσης και προσαρμογής με δυνατότητες διαφορετικών εκδόσεων και μεταβλητών δεδομένων. Οι κατασκευαστές ετικετών προσπαθούν να εκτυπώνουν ετικέτες πιο αποτελεσματικά, οικονομικά και πιο ευέλικτα σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, ενώ οι ιδιοκτήτες των εμπορικών σημάτων (brands) αναζητούν μικρότερους χρόνους παράδοσης και καλύτερη εξυπηρέτηση.

Οι ετικετοποιίες προσανατολίζονται προς την ολοένα μεγαλύτερη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των ροών εργασίας, ταχύτερες εναλλαγές εργασιών, μειωμένους χρόνους σταματημάτων, μείωση απόβλητων μελανιού και φύρας υποστρωμάτων, συναρπαστικές νέες λύσεις διακόσμησης και προστιθέμενης αξίας. Η πρόοδος του λογισμικού φέρνει νέα επίπεδα αυτοματισμού στις αλλαγές πλακών, κυλίνδρων και εύκαμπτων καλουπιών, στη μέτρηση του χρώματος in-line, στη ρύθμιση της απόσχισης και των μαχαιριών, στη διαχείριση του πιεστηρίου και στην επιθεώρηση του εκτυπωμένου ρολού.

Η αποθήκευση μπορεί να είναι μια πρόσθετη πρόκληση, καθώς μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστη αποθήκευσης και λειτουργικά κωλύματα. Ενδέχεται να απαιτείται υπερβολικός χώρος αποθήκης για την αποθήκευση προεκτυπωμένων ρολών ετικετών ή για τη διατήρηση αποθέματος επαναλαμβανόμενων ετικετών πολλών SKU, για να μην αναφέρουμε την πολυπλοκότητα σε αυτή τη διαχείριση.

Διαδικασίες ειδικές για την ετικέτα

Ο κλάδος των ετικετών έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις ροών εργασίας και δεδομένων, πολύ διαφορετικές από άλλους κλάδους της βιομηχανίας, καθώς οδηγείται από τις παραμέτρους του καλουπιού, που καθορίζει το μήκος και το πλάτος, τις αποστάσεις, τα περιθώρια και τον τρόπο παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη. Το Overprint MIS έχει αναπτυχθεί γύρω από τη βιομηχανία ετικετών με ευνόητο τρόπο, με παραμετροποίηση γύρω από την ετικέτα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής, που κυμαίνονται κυρίως μεταξύ παραδοσιακής/αναλογικής και ψηφιακής, το Overprint κάνει προτάσεις παραγωγής με βάση τις παραμέτρους κόστους και χρόνου. Αυτό πραγματοποιείται μέσω του εργαλείου Cost Estimation, το οποίο υπολογίζει με κάθε λεπτομέρεια το διαφορετικό κόστος σε διάφορες ποσότητες, και με το μηχανισμό Μηχανικής Μάθησης, που χρησιμοποιεί πραγματικά ιστορικά δεδομένα για τον υπολογισμό και την πρόβλεψη της βέλτιστης πρότασης παραγωγής.

Παρέχεται μια Λεπτομερής Ανάλυση Κόστους για πλήθος ποσοτήτων, για να καλύψει την ανάγκη διαφορετικών εκτιμήσεων κόστους, επομένως διαφορετικών προσφορών με διαφορετικές ποσότητες. Η ανάλυση κόστους παρουσιάζεται σε έναν συγκριτικό πίνακα που απεικονίζει λεπτομερή κατανομή του κόστους για κάθε προϊόν ετικέτας που πρόκειται να προσφερθεί και μια πρόταση παραγωγής για την τεχνολογία που αποδίδει την πιο οικονομική παραγωγή.

Αποτελεσματικότητα στον Σχεδιασμό Παραγωγής

Στην υποενότητα Orders είναι ενσωματωμένες σημαντικές λειτουργίες για τον κλάδο των ετικετών, όπως ο υπολογισμός της βέλτιστης πολλαπλότητας της εργασίας, ανάλογα με τον όγκο της εργασίας, τον αριθμό των ετικετών ανά ρολό, τη διάμετρο του ρολού, την επανάληψη/ το μήκος cut-off και την ποσότητα του εναπομείναντος αποθέματος, που σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί σημαντικό παράγοντα λήψης αποφάσεων. Αυτό θα παρέχει μια βέλτιστη διάταξη συνεκτύπωσης, που είναι ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό για διαφορετικές εκδόσεις προϊόντων και επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Στο Planning μπορούν να ανακτηθούν περαιτέρω λεπτομερείς προβολές. Σε μια κεντρική προβολή, οι εργασίες προετοιμασίας παραγωγής εμφανίζουν την υπολογισμένη εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε μεμονωμένης εργασίας που περιγράφεται στο job ticket. Στην περίπτωση των ετικετών εμφανίζονται ξεχωριστοί χρόνοι πρόβλεψης για την προετοιμασία πλακών, την εκτύπωση, τη χρυσοτυπία, το βερνίκι, την κοπή, την επανατύλιξη, τη συσκευασία κλπ. Οι υποδεικνυόμενοι χρόνοι για κάθε εργασία υπολογίζονται βάσει παραμετροποίησης, μηχανικής μάθησης, ακόμη και μέσω χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά δεδομένα παραγωγής και, ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκη είναι, παρέχει τις πιο ακριβείς εκτιμήσεις χρόνου.

Η τεχνολογία Machine Learning χρησιμοποιείται για την ιεράρχηση εργασιών με βάση τους υπολογισμούς χρόνου, με ένα μηχανισμό που βελτιώνει διαρκώς την ιεράρχηση και το κέρδος στους χρόνους προετοιμασίας, ανεξάρτητα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ή από θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή.

Διαχείριση αποθεμάτων, παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα

Η υποενότητα Monitoring μπορεί εύκολα να παρακολουθεί τους χρόνους εγκατάστασης, τους χρόνους παραγωγής, την κατανάλωση υλικών και τη φύρα – όλες οι σημαντικές πτυχές όσον αφορά την παραγωγή ετικετών. Η συλλογή δεδομένων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας χειροκίνητη εισαγωγή, ακόμη πιο αποτελεσματικά μπορεί να αυτοματοποιηθεί χρησιμοποιώντας PLC, αισθητήρες, σάρωση RFID, που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην παρακολούθηση της κατανάλωσης υλικών και της φύρας.

Τερματικά παραγωγής χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με φορητά PDA για τη συλλογή δεδομένων, με τη βοήθεια αριθμών LOT, γραμμωτών κωδίκων και/ή ετικετών RFID, συγχρονίζοντας την παραγωγή ετικετών για πλήρη προς τα πίσω ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Ο προσδιορισμός κάθε πρώτης ύλης που περιλαμβάνει ένα προϊόν είναι σημαντικός για τις ετικέτες τροφίμων και φαρμάκων. Επιπλέον, είναι δυνατός ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά προέλευσης.

Οι διαδικασίες αποθήκης, όπως η παραλαβή, η εναπόθεση, η συλλογή και συσκευασία, καθώς και η απογραφή και η αποθήκευση απλοποιούνται στο πλαίσιο της ενότητας Warehouse. Ξεκινώντας από την παραγγελία αγοράς, μέχρι τη συσκευασία για αποστολή στον πελάτη, το σύστημα θα συσχετίσει εύκολα όλες τις πληροφορίες και θα πραγματοποιήσει όλες τις σχετικές συναλλαγές. Αυτό επιτυγχάνεται με μια ποικιλία φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών για κινητά για χρήση σε εγκαταστάσεις αποθήκης, για έκδοση παραστατικών παραλαβής εμπορευμάτων, packing list και δελτίων αποστολής.

Για τη διατήρηση μιας αποτελεσματικής διαχείρισης αποθεμάτων, απαιτείται πρόβλεψη υλικών που χρησιμοποιεί τη Μηχανική Μάθηση για την πρόβλεψη προμηθειών αποθεμάτων. Αυτό μπορεί να βελτιστοποιηθεί για να ελαχιστοποιηθεί το απόθεμα στην αποθήκη, καθώς και για να αποφευχθούν καταστάσεις έλλειψης αποθέματος. Η προμήθεια αποθεμάτων λαμβάνει υπόψη τη μέση κατανάλωση σε επιλεγμένες περιόδους, τυχόν υλικά που δεσμεύονται από την παραγωγή και τις ποσότητες που βρίσκονται σε παραγγελία και πρόκειται να παραχθούν. Λεπτομερείς προβολές με πολλά κριτήρια φίλτρων, επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων πρώτων υλών και ημι-έτοιμων προϊόντων.

Ένα αποτελεσματικό Management Information System, όπως το Overprint, παρέχει μια ολοκληρωμένη απεικόνιση της παραγωγής και όλα τα εργαλεία για την εξάλειψη κωλυμάτων, τη βελτιστοποίηση της καθημερινής παραγωγής σας και την παράδοση ετικετών με ανταγωνιστική ευελιξία στην αγορά.

Θέλετε να αναβαθμίσετε την ετικετοποιία σας;