Εκτυπώσεις Ασφαλείας

Ταυτότητες και διαβατήρια, γραμματόσημα ή λαχεία και οποιοδήποτε έγγραφο ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Οι εκτυπώσεις ασφαλείας είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος που αποτελείται από τους εκδότες εγγράφων ασφαλείας, όπως κυβερνητικούς οργανισμούς, τράπεζες, κρατικά τυπογραφεία, αλλά και εμπορικούς εκτυπωτές που ασχολούνται με την εκτύπωση εγγράφων ταυτότητας, λαχείων, ξυστών λαχείων, ταινιών φορολογίας, ετικέτες ασφαλείας, και τον πρόσφατα ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα για την προστασία των εμπορικών σημάτων σε υλικά συσκευασίας (όπως έχουμε δει στη φαρμακευτική βιομηχανία).

Αυτός ο κλάδος χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα περιβάλλοντα παραγωγής και εξειδικευμένες ροές εργασίας, παράγοντας που τον διαφοροποιεί από άλλους κλάδους της εκτυπωτικής βιομηχανίας. Οι εκτυπωτές πρέπει να συνδυάζουν πολλαπλές τεχνικές (intaglio, microprinting, βιβλιοδεσία, ενσωμάτωση ολογραμμάτων) και πλήθος στοιχείων (ειδικά μελάνια, κλωστές ασφαλείας, software και hardware για την παραγωγή ορατών και κρυφών σχεδιαστικών χαρακτηριστικών, κλπ.) για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο ασφαλές έγγραφο. Κάθε διαδικασία πρέπει να προσαρμόζεται στην τελειότητα κατά τη διάρκεια της παραγωγής και με μεγάλη βαρύτητα, θα πρέπει να βελτιστοποιείται σε ποιότητα και ασφάλεια.

Ένα σύστημα που κυριαρχεί

Σε ένα τόσο περίπλοκο περιβάλλον παραγωγής, που περιέχει πολλές διεργασίες και διαφορετικές μεθόδους, υπάρχουν πολλά σημεία ελέγχου και συστήματα για να διασφαλίζουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των εκτυπωμένων εγγράφων. Η διαχείριση τόσων πολλών συστημάτων χρειάζεται εν τέλει  τεράστια προσπάθεια. Η συγκέντρωση και η βελτιστοποίηση του ελέγχου των παραγωγικών διεργασιών και ροών εργασιών σε ένα Management Information System είναι μεγάλης σημασίας.

Υπάρχουν λίγα συστήματα MIS των οποίων η αρχιτεκτονική μπορεί να επιτρέπει τέτοια πολυπλοκότητα και να προσφέρει πρόσθετα οφέλη στους εκτυπωτές ασφαλείας. Το Overprint MIS είναι κατασκευασμένο με έμφυτη ευελιξία και εκτεταμένες δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων. Σε συνδυασμό με την εμπειρία της bel, τόσο σε διαφορετικές διαδικασίες εκτύπωσης όσο και σε σύνθετα περιβάλλοντα παραγωγής, προσφέρει μία μοναδική λύση.

Εξειδίκευση στα καλύτερά της

Δίνουμε μεγάλη σημασία στη διαχείριση των master data και παρέχουμε τη δυνατότητα στο χρήστη να καταγράφει τις πρώτες ύλες με όση λεπτομέρεια χρειάζεται. Το Overprint χρησιμοποιεί ξεχωριστές προβολές για κάθε τύπο υλικού, επιτρέποντας την καταγραφή διαφορετικών λεπτομερειών σε κάθε ενότητα. Οι ειδικές πρώτες ύλες για τον κλάδο των εκτυπώσεων ασφαλείας (όπως τα inlays, τα chips, οι κλωστές, τα σύρματα, οι ταινίες, κλπ.) καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία.

Εκτός από τις προεπιλεγμένες προβολές, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει προσαρμοσμένα πεδία πρώτων υλών, όταν απαιτείται. Ένας admin χρήστης μπορεί να ορίσει τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε προσαρμοσμένο τύπο υλικού και τον τύπο της πληροφορίας (π.χ. κείμενο, αριθμητική τιμή, ημερομηνία, κλπ.). Επιπλέον, ένας admin χρήστης μπορεί να καθορίσει εάν τα προσαρμοσμένα πεδία θα μεταφερθούν στο σύστημα ERP μέσω μίας υπάρχουσας διασύνδεσης.

Έχοντας όλες τις πληροφορίες των πρώτων υλών, τα εξειδικευμένα προϊόντα όπως τα ηλεκτρονικά διαβατήρια, οι κάρτες ταυτοτήτων και τα e-covers, μπορούν να περιγραφούν με μία πλήρη λίστα τεχνικών χαρακτηριστικών. Εκτός από τα τελικά προϊόντα, τα ημιέτοιμα προϊόντα μπορούν επίσης να περιγραφούν με πλήρεις τεχνικές λεπτομέρειες – αυτό είναι πλεονέκτημα όταν πραγματοποιούνται διακριτές διαδικασίες παραγωγής, μερικές φορές σε δευτερεύουσες παραγωγικές μονάδες. Αυτό περιλαμβάνει την καταγραφή των διάφορων εξειδικευμένων παραγωγικών διαδικασιών, π.χ. ενσωμάτωση κεραίας, χαλκογραφία, πλαστικοποίηση καρτών, κλπ.

Ιχνηλασιμότητα και ισολογισμός υλικών

Η λεπτομερής καταγραφή των υλικών (ειδικά η καταγραφή των ημιέτοιμων προϊόντων) παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για τη διαχείριση των δεδομένων και την εκτεταμένη διαχείριση υλικών. Μια ιδιαίτερη απαίτηση του κλάδου των εκτυπώσεων ασφαλείας είναι ο ισολογισμός των υλικών (πρώτων υλών και ημιέτοιμων), και η πλήρης ιχνηλασιμότητά τους κατά την παραγωγή και πέραν αυτής. Αυτό μπορεί να γίνει για όλα τα υλικά που ορίζει ο χρήστης μεταξύ των φάσεων παραγωγής, μέσω της χρήσης barcodes και τη δημιουργία παρτίδων, και μπορεί να επεκταθεί ακόμη και στα υλικά συσκευασίας. Ο ισολογισμός των υλικών παρακολουθείται μέσω reports που μπορούν να παραμετροποιηθούν σε κάθε φάση παραγωγής. Σε κάθε φάση παραγωγής προστίθενται ετικέτες barcodes, όπως απαιτείται, για την ιχνηλασιμότητα των πρώτων υλών και των ημιέτοιμων.

Η συλλογή δεδομένων που σχετίζεται με την κατανάλωση των υλικών εξασφαλίζεται μέσω του Control Center, είτε χειροκίνητα ή μέσω αυτόματων τερματικών συλλογής δεδομένων. Μέσω της διασύνδεσης των ενοτήτων Production και Warehouse, βελτιστοποιούνται η διαχείριση της φύρας και ο ισολογισμός των υλικών. Για να διασφαλιστεί αυτό, συνήθως απαιτούνται εκτεταμένα logistics, με την έκδοση εγγράφων για εσωτερική χρήση, π.χ. για την επιστροφή/μεταφορά πρώτων υλών που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή φύρας υλικών μετά από φάσεις της παραγωγής – αυτά έχουν ήδη δημιουργηθεί στο Overprint MIS.

Εξασφαλίζοντας τα προϊόντα ασφαλείας

Καθώς η βασική δραστηριότητα είναι η παραγωγή χαρακτηριστικών ασφαλείας στα έντυπα, θα περιμένει κανείς ότι το βασικό σύστημα διαχείρισης έχει βελτιστοποιηθεί για ασφάλεια. Υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι ασφαλείας και ροές εγκρίσεων στο Overprint MIS, που ανατίθενται ανά χρήστη και με αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης σε επίπεδο ενότητας ή λειτουργικότητας.

Επιπλέον, υπάρχουν επικυρώσεις και περιορισμοί που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών για τη βέλτιστη χρήση των σημείων ελέγχου. Οι ψηφιακές υπογραφές είναι επίσης δυνατές και μπορούν να ρυθμιστούν σε περιπτώσεις διατήρησης πρωτοκόλλων ασφαλείας, για παράδειγμα κατά την καταμέτρηση αποθεμάτων ημιέτοιμων παρτίδων.

Διασφάλιση της ποιότητας

Στο πλαίσιο της διασφάλισης ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών, υπάρχουν λειτουργίες QA/QC που πρέπει να διαχειρίζονται στο MIS. Αυτές περιλαμβάνουν δοκιμές ποιοτικού ελέγχου και πρωτόκολλα που μετρούν ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και διαδικασίες που διευκολύνουν τις λειτουργίες QA/QC, όπως οι κρατήσεις υλικών στην αποθήκη, η διαχείριση ροών εγκρίσεων και η τήρηση ελέγχων ασφαλείας.

Το Overprint MIS διαχειρίζεται όλες τις κρίσιμες προκλήσεις του κλάδου των εκτυπώσεων ασφαλείας, επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των φάσεων παραγωγής και επιτρέπει στον εκτυπωτή να εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Βελτιώστε με ασφάλεια τις διαδικασίες σας