Η Çakırlar Matbaacılık στην Τουρκία θέτει σε λειτουργία το Overprint MIS

success-stories

Η Çakırlar Matbaacılık, μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές στην τουρκική και παγκόσμια βιομηχανία εκτύπωσης και συσκευασίας, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, γνώση και ικανότητα παραγωγής υψηλής τεχνολογίας σε διάφορες εφαρμογές in-mould (IML), επέλεξε το Overprint καθώς είναι το μόνο σύστημα που απέδειξε σημαντική τεχνογνωσία και ολοκληρωμένη κάλυψη διεργασιών για την εκτύπωση IML και ειδικότερα: εύκολη και γρήγορη δημιουργία κοστολογήσεων ειδικά για το IML που τροφοδοτούνται από εξελιγμένους αλγόριθμους με αυτοματοποιημένες προτάσεις nesting και συνεκτύπωσης, αποτελεσματικό σχεδιασμό και βελτιστοποίηση της παραγωγής με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας εκτύπωσης, τη διαθεσιμότητα πόρων και τους χρόνους παράδοσης και τέλος απρόσκοπτη και σε πραγματικό χρόνο διασύνδεση με εξοπλισμό παραγωγής και συστήματα ελέγχου για αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση.

Επιπλέον, με την ολοκληρωμένη διαχείριση αποθήκης και barcode και τεχνολογίες RFID, διατηρείται ο ακριβής και πολυεπίπεδος έλεγχος αποθεμάτων της εκτύπωσης και των πρώτων υλών μαζί με την ιχνηλασιμότητα των τελικών προϊόντων. Τέλος, με την υποστήριξη αναλυτικών και καθορισμένων από το χρήστη dashboards και reports στην ενότητα business intelligence, τα στελέχη της Çakırlar έχουν όλα τα δεδομένα διαθέσιμα από όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες για τη λήψη της σωστής απόφασης.

H Çakırlar Matbaacılık, που καταλαμβάνει εγκαταστάσεις 16.000 τ.μ. και συνολικά με 46 εκτυπωτικές μονάδες χωρητικότητας 850.000 φύλλων, εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2008, προσφέρει λύσεις υψηλής ποιότητας στην αξιότιμη πελατεία της ενσωματώνοντας συστήματα τελευταίας τεχνολογίας από την προεκτύπωση έως την παράδοση των προϊόντων.

Μην χάσετε τα Case Studies μας